Yeni Nesil Bir Silecek Ürününün Geliştirilmesi Ve Silme Performansının Değerlendirilmesi İçin Bir Test Düzeneğinin Oluşturulması

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Yılmaz, Aykut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yeni ve daha üstün bir silecek silgisinin üretimi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda silecek silgisi üretim yöntemleri ve özellikle kauçuk üzerine uygulanan kaplamalar incelenerek daha nitelikli yüzey işlemlerinin uygulanması esas alınmıştır. Klorinasyon ve yüzey yağlayıcı kaplama olarak katı yağlayıcı grafit partiküllerinin yüzeye bağlanması konusunda çalışmalar yapılarak daha etkin bir kaplama ortaya çıkarılmıştır. Farklı kaplama tekniklerini ve bu tekniklerin nihai ürüne etkisini değerlendirmek için yine bu çalışma kapsamında üretimi gerçekleştirilen bir test düzeneğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda yeni geliştirilen ürünün sürtünme katsayısında %32 oranında iyileştirme sağlanmıştır. Ayrıca aşınma karakteristikleri incelendiğinde eski ürüne oranla aşınma dayanımı olarak daha performanslı bir silecek silgisinin varlığından rahatlıkla söz edilebilir.
The purpose of this thesis is to increase the wiping performance of an automotive wiper blade and consequently to produce a longer time of service performance. On this direction, we aimed to decrease the friction coefficient of the wiping system. The methods to reduce the frictional forces on rubber wiper materials are chlorination process of the wiper blade rubber at first and the application of a solid lubricant over the working areas of wiper blade. Lubricant layer adhesion and the interaction between this layer and the rubber material are the most critical aspects to determine the wiping performance while the rubber blend properties of the base material, geometrical form of the wiper blade, and the wiper surface properties are also important for the wiping performance. As the result, about 32% of performance improvement was seen with this new method of coating compare to conventional wiper blades on friction coefficients and wear coefficient was substantially lower compare to the conventional wiper blades.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
silecek, kauçuk, klorinasyon, katı yağlayıcı yüzey kaplamaları, aşınma katsayısı, sürtünme katsayısı, wiping performance, friction coefficient, chlorination, solid lubricant layer, wear coefficient
Alıntı