Mimari Tasarım Alanında Kullanıcı Erişilebilirliğinin Genetik Algoritma Ile Optimizasyonu - Ada: Sağlık Kampüsü Uygulaması

dc.contributor.advisor Şener, Sinan Mert tr_TR
dc.contributor.author Güleç, Derya tr_TR
dc.contributor.authorID 10030672 tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarımda Bilişim tr_TR
dc.contributor.department Informatics in Architectural Design en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-03-16 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-14T11:40:39Z
dc.date.available 2015-04-14T11:40:39Z
dc.date.issued 2014-03-17 tr_TR
dc.description (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında belirlenen ana problem, mimari tasarımda kullanıcı ve mekân erişilebilirliğinin tanımlanması ve buna bağlı olarak mekânlar arası uzaklığın genetik algoritma ile optimizasyonudur. Bu problem ışığında aDA (Algoritmik Mesafe Tabanlı Erişilebilirlik) modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen bu modelde elde edilen kullanıcı ve mekân tabanlı veriler, belirlenen tasarım kriterlerine göre kodlamaya aktarılmakta, genetik algoritma ile mesafe optimizasyonu yapılmaktadır. Bu verilerin kodlamaya aktarılmasında belirleyici rol oynayan tasarım kriterleri; hem çalışmanın kapsamını, değerlendirilen ve gözardı edilen verileri belirlemekte, hemde belirlediği kriterler çerçevesinde sonuç kümesinin kapsamını daraltmaktadır. Kodlama aşamasında ise Rhino Grasshopper yazılımı üzerinde rota üretici ve genetik çözümleyici bileşenleri kodlanmakta, uygunluk fonksiyonu değerlendirilmesi ile birlikte optimize edilmiş final çıktılar elde edilmektedir. Bu tez kapsamında ele alınan yapı tipi olan sağlık kampüsleri genelinde, elde edilen sonuçlar ile İkitelli ve Kayseri Sağlık Kampüslerinin vaziyet planları üzerinde üretilen modelin test edilmesi sağlanmakta, karşılaştırmalı sonuçlar değerlendirilmektedir. Son olarak geliştirilen modeli test etmek amacı ile 3 farklı vaziyet planı alternatifi üretilmektedir. Sonuçların karşılaştırılmasında, mekânların kullanım yoğunluğunu ifade eden mekânsal değer (r) parametresi ve mekânlararası uzaklığı ifade eden ilişki değeri (d) parametresi ölçülmektedir. Bu tez çalışması sonucunda geliştirilen model ile üretilen yeni vaziyet planı alternatifleri, ön tasarım aşamasında kullanılmakta ve mimari tasarımda bilişim literatürüne önemli katkı sağlamaktadır. Diğer yandan bu çalışma ülkemizde yeni geliştirilen ve gün geçtikçe sayıları artan sağlık kampüsü tasarımlarının değerlendirilmesi ve üretilmesi üzerine yapılmış ilk çalışmalardan biri olup, bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. İleriki araştırmalarda geliştirilen bu modelin farklı yapı ve kampüs tipleri üzerinde geliştirilmesi, farklı yapı ölçekleri ve eğitim kampüsleri gibi alanlarda uygulanması planlanmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The main problem in this thesis work is the definition of user and spatial accessibility in architectural design and depending on this, optimization of distances between spaces using genetic algorithm. In this respect, a model called aDA (Algorithmic Distance Based Accessibility) is developed. In this developed model, user and spatial data is scripted depending on a list of rules, and distance optimization is performed by a genetic algoritm. These data is scripted based on a list of rules that defines the scope of the study and evaluated/disevaluated data, as well as tightens the solution pool based on these rules. Using these data sets, a simple genetic algorithm is designed with a special fitness function. Two components are generated in Rhino Grasshopper interface; user component is used to process user movement data. The user component takes an xml file that includes node data and generates paths. On the other hand genetic solver component is used to optimize the routes. It takes the user paths and relations and creates the coordinates for spaces using a genetic algorithm. In the scope of this thesis, health campuses are studied in general, with the derived solutions İkitelli and Kayseri Health Campuses are evaluated in focus, a comperative study is discussed. Later on, to test the developed model, three alternate solutions are generated. As the result of this thesis the new generated site plans can be used in pre-design phase and make important contribution to architectural design computing literature. On the other hand, this thesis being one the first studies on health campus planning - which are developed and increased in number day by day- aimes to fill the big gap in architectural literature. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/737
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kullanıcı erişilebilirliği tr_TR
dc.subject genetik algoritma tr_TR
dc.subject sağlık kampüsleri tr_TR
dc.subject User accessibility en_US
dc.subject genetic algorithm en_US
dc.subject health campuses en_US
dc.title Mimari Tasarım Alanında Kullanıcı Erişilebilirliğinin Genetik Algoritma Ile Optimizasyonu - Ada: Sağlık Kampüsü Uygulaması tr_TR
dc.title.alternative Optimization Of User Accessibility In Architectural Design Using Genetic Algorithm- Ada: Case Study On Health Campuses en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
14427.pdf
Boyut:
5.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama