Termal deşarjların modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2004
Yazarlar
Varol, Özgür Evren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nce önceden geliştirilmiş olan THERMOD adlı termal deşarj modelinin doğrulanma çalışmalarının tamamlanması ve modelin ürettiği sonuçların ticari bir yazılım olan CORMDC-GI 4.2 modeli ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Modelin doğrulama çalışmaları için Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi İlçesi, Sultanköy Bölgesi' nde bulunan bir doğalgaz çevrim santralinin termal deşarj sistemi çalışma alam olarak seçilmiştir. Çalışma kapsammda adı geçen bölgede çeşitli deniz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Farklı zamanlarda, farklı yöntemler ile yürütülen deniz çalışmalarında elde edilen sonuçlar, aynı koşullar için model tahminleri ile karşılaştırılmış ve modelin tatminkar sonuçlar ürettiği gözlenmiştir. Doğrulama çalışmalarının ardından THERMOD modeli ile ticari bir yazılım olan CORMIX modelinin 4.2 versiyonunun deneme sürümü aynı koşullar altmda çalıştırılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştınlmıştır. Çalışma sonucunda THERMOD modelinin basit yapısına rağmen tatminkar sonuçlar ürettiği ve çeşitli termal deşarjların tasarlanmasında yada etkilerinin belirlenmesinde büyük kolaylıklar sağlayacağı görülmüştür.
In this study, verification of a thermal discharge model called THERMOD, which developed previously by Istanbul Technical University, Environmental Engineering Department. For the verification studies, thermal discharge system of a natural gas fired combined cycle plant, established in Sultanköy Region, Marmara Ereğlisi-Tekirdağ is selected. A series or marine field surveys conducted on the selected area and the results are evaluated with comparison to model predictions for the same operation conditions and it is observed that the model predictions are at satisfactory level. Following the verification studies, for comparison, the model has been run for similar operational conditions with the evaluate version of CORMIX-GI 4.2 software which is an US-EPA approved model for marine wastewater discharges. As a result, it is concluded that the predictions of THERMOD are satisfactory and it can be used as a supporting tool for thermal discharge systems design or thermal discharge systems impact assessment in aquatic environment.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Denizde Atıksu yokedilmesi, Atıksu, Arıtım, Sewage disposal in the ocean, Sewage, Purification
Alıntı