Salınım hareketi yapan radyal kaymalı plastik yatakların sürtünme özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2003
Yazarlar
Uzuner, Ferda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Plastikler, Yataklar (Makine), Triboloji, Plastics, Bearings (Machinery)
Alıntı