Asenkron Motorların Korunması İçin Yeni Bir Dijital Koruma Yöntemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sayman, Koralp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, anlık gücün dengesiz güç bileşeni kullanılarak asenkron motorun korunması için yeni bir dijital röle algoritması tasarlanmıştır. Motorda dengesizlik yaratan kısa devreler, faz kayıpları, sargının kendi üstünde kısa devre ve kaynak geriliminin dengesiz olması durumları bilgisayar yardımıyla yapılan simulasyonlarda incelemiştir. Tasarlanan dijital röle, negatif bileşen reaktif gücü hesaplayarak iç ve dış arızaları algılamaktadır. Dijital koruma rölesi, iç ve dış arızalar için gerekli olan röle açma zamanlarını belirlemektedir. Çalışmalardan elde edilen veriler göstermektedir ki; dijital röle motor içinde oluşan arıza durumlarında hızlı açma vermiştir. Motor dışında oluşan arızalarda ise röle, yedek koruma yapmaktadır.
In this study, using the unbalanced power component of instantaneous power, a new digital relaying algorithm for protection of induction motor is proposed. Short circuits, phase losses, turn-to-turn and unbalanced supply voltage cases which do cause unbalance on induction motor have been experimented by using computer simulations. By calculation of negative sequence reactive power, this digital relay can detect whether the fault is internal or external. This new digital protection relay detects the required trip times for internal and external faults. Test studies show that the digital relay provides fast tripping when an internal fault occurs. This relay does backup protection for external faults.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Asenkron Motor Koruma, Dengesiz Durumlar, Negatif Bileşen Reaktif Güç, Dijital Röle, Dengesiz Güç Bileşeni, Induction Motor Protection, Unbalanced Conditions, Negative Sequence Reactive Power, Digital Relay, Unbalanced Power Component
Alıntı