Teo2-na2o İkili Sisteminin Camlaşma Davranışının Ve Faz Dengelerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-06-25
Yazarlar
Kavaklıoğlu, Kutlu Berkay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tellür oksit (TeO2) esaslı camlar sahip olduğu avantajlı özellikler ile optik haberleşme teknolojilerinde kullanım potansiyeline sahip malzemelerdir. Bu çalışmada TeO2-Na2O ikili sisteminin camlaşma davranışının ve faz dengelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Geleneksek ergitme-döküm tekniği ile üretilen numunelerin ısıl karakterizasyonu, diferansiyel termal analiz (DTA) cihazı ile gerçekleştirilmiştir. XRD analizi ile cam oldukları belirlenen numunelerin yapısal incelemeleri amacıyla yoğunluk ölçümleri ve Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektrometresi analizleri gerçekleştirilmiştir. Faz dengelerinin incelenmesi amacıyla ısıl işlem uygulanarak numunelerin ısıl dengeye ulaşması sağlanmıştır. Isıl işlem uygulanmış numunelerin ısıl analizlerinin ardından XRD ve SEM/EDS analizleriyle numunelerin faz ve mikroyapı analizleri gerçekleştirilmiş ve sistemde dengede olan fazlar tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında sistemin faz diyagramı güncellenmiştir.
Sodium-tellurite glasses are of great interest due to their advantageous optical properties together with desirable thermal behavior for applications in optical communication systems. The present study aims to investigate the glass formation behaviour and phase equilibria of the TeO2-Na2O binary system by applying thermal, structural, phase and microstructural analysis. Samples were prepared by melt-quenching technique and thermal behavior of the samples was examined by running differential thermal analysis (DTA). Structural analysis of the glass samples was investigated by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. All the samples were heat-treated at above the crystallization temperatures to obtain the thermal equilibrium and X-ray diffraction (XRD) analysis was used to identify the phases in equilibrium. Scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) analysis were used to determine the morphology of the equilibrium phases.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
tellürit camlar, TeO2-Na2O sistemi, camlaşma davranışı, faz dengeleri, tellurite glasses, TeO2-Na2O System, glass formation, phase equilibria
Alıntı