Bakır rafinasyon fırınlarında curuf bileşiminin refrakter korozyonunda etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Gürmen, Sebahattin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada, Thomas tipi bakır rafinasyan fırınların da kullanılan refrakter tuğlalar üzerinde, cüruf bileşiminin korozif etkisi, değişken alarak kabul edilen sıcaklık:? süre ve cüruf bileşimlerine bağlı alarak incelenmiştir. Ayrıca bu fırınlarda alternatif alarak kullanılması düşünülen refrakter tuğlalar üzerinde aynı şartlarda deneyler yapılmıştır. Bu amaçla, ülkemizde Thomas tipi bakır rafinasyan fırınlarında bakır rafinasyonu yapan bir tesis ile refrak ter tuğla üretimi yapan iki ayrı tesisten sağlanan refrakter tuğlalar üzerinde cüruf etkileşim deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler I. ve II. Grup olmak üzere iki seri halinde yapılmıştır. I. Grup deneylerde magnezit-kram 1 refrak ter tuğlalar üzerinde farklı bileşimlerde hazırlanan sen tetik cüruf bileşimlerinin ve endüstri curufunan sıcaklık ve süreye bağlı alarak cüruf etkileşimi araştırılmıştır. II. Grup deneylerde ise alternatif refrakter tuğlalar üze rinde sabit bir çalışma sıcaklığı ve sabit bir bekleme süresinde cüruf etkileşim deneyleri tekrarlanmış ve elde edilen sonuçların I. Grup deney sonuçları ile karşılaştırılması sağlanmıştır. Tez kapsamında yapılan deneyler sonunda, I. Grup de neysel çalışmalarda kullanılan magnezit-krom 1 refrakter tuğlalar üzerinde Fe-CU-CaO sentetik cüruf bileşiminin en fazla etkileşim gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca sıcaklık ve fırında bekleme süresinin artışına bağlı alarak cüruf etkileşimininde arttığı belirlenmiştir. Katkı maddeleri olarak sentetik cüruf bileşimlerine katılan Na2CO3, ve Pb3-O4, 'dün aşındırıcı etkisinin yüksek olduğu gözlenmiştir, II. Grup deneysel çalışmaların sonunda ise direkt bağlı magnezit-kram 2 refrakter tuğlaların cüruf etkileşimine karşı en iyi dayanımı göstertiği saptanmıştır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
Anahtar kelimeler
Metalurji Mühendisliği, Bakır, Cüruf, Rafinasyon, Refrakter, Metallurgical Engineering, Copper, Slag, Refining, Refractory
Alıntı