Konum Mahremiyeti Sağlayan Bir Rfıd Protokolünün Analizi Ve Gerçeklenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özkaya, Özen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu Yüksek Lisans tezi kapsamında Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) sistemlerinin konum mahremiyeti (location privacy) üzerinde durulmuştur. Tez kapsamında öncelikli olarak RFID?de sunulan mevcut protokollere ilişkin güvenlik ve mahremiyet analizleri yapılmış, bunlarda görülen eksiklikler kapatılarak yeni bir protokol ortaya atılmıştır. Bu protokolun ortaya atılmasındaki temel motivasyon ise konum mahremiyeti sağlayan bir RFID protokolü ortaya çıkarmaktır. Protokolün en iyi çalışacağı donanım platformunun belirlenmesi adına üç farklı mikrodenetleyici üzerinde çeşitli gerçeklemeler yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Ardınan ortaya atılan protokol, fiziksel olarak gerçeklenen bir RFID sisteminde analiz edilmiştir. Bu analizlerle de anlaşılacağı üzere, teorik ve pratik anlamda konum mahremiyeti sağlayan bir RFID protokolu elde edilmiştir.
Location privacy of the Radio Frequency Identification (RFID) systems are selected as the focus area in this Master s thesis. In the scope of this thesis, current RFID protocols are analyzed and by improving the current protocols, a new protocol has been proposed. The most important motivation behind the new protocol is creating a realistic RFID protocol which provides location privacy. Implementations and comparisons are made on three different microcontroller family to decide which hardware platform is the most efficient for the protocol. In conclusion, a new practical and realistic protocol which provides location privacy is proposed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
rfid, mikrodenetleyici, konum mahremiyeti, gömülü sistemler, rfid, microcontroller, location privacy, embedded systems
Alıntı