Kızıl-ötesi Algılamalı Aygıt Denetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Arkut, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, dokunma ile etkin hale geçen, gönderilen kızıl-ötesi ışığın kullanıcının parmağından yansıyıp algılanması ilkesine göre çalışan 3 optik tuş bulunduran bir devre tasarlanmış ve bozucu bir etki olarak kendini gösteren ortam ışığının kompanzasyonu için yeni bir yöntem önerilmiştir. Vericilerin sürülmesi ve alıcı devresinin çıkış değerlerinin okunması, bir başka deyişle tuşların etkinleştirilmeleri, 8-bitlik bir mikrodenetleyici ve bir analog çoğullama tümdevresi tarafından zaman bölmeli çoğullama yapılarak gerçekleştirilmektedir. Mikrodenetleyicinin yazılımıyla tuşlar belirli bir süre boyunca, belirli zaman aralıklarıyla etkinleştirilip, her biri için çıkış gerilimleri taranarak mikrodenetleyicinin analog-sayısal çeviricisi ile okunmuştur. Optik vericiler olarak ışık yayan diyotlar ve optik algılayıcılar olarak fototranzistorlar kullanılmıştır. Donanımla yapılan kompanzasyon, üzerine sadece ortam ışığı düşen bir fototranzistorun fotoakımının, algılayıcı fototranzistorların fotoakımlarından çıkarılmasına dayanmaktadır. Ölçümlerin sonuçları donanım kompanzasyonunun ortam ışığının alıcı devresinin çıkışına olan etkisini azalttığını göstermiştir. Ayrıca, bazı boş zaman dilimlerinde vericiler kapatılarak ortam ışığının etkisi ölçülmüş, elde edilen değerler ortam ışığının kompanzasyonu amacıyla yazılım programında kullanılmıştır.
In this study, a circuit, which has 3 optical buttons that activate by touching, are based on the principle of sensing transmitted infrared light that reflects from the user’s finger, is designed and a new method is proposed for the compensation of ambient light, which shows itself as a disturbing effect. Driving the transmitters and reading the output values of the receiver circuit, in other words activations of the buttons, are performed by means of time division multiplexing by an 8-bit microcontroller and an integrated analog multiplexer circuit. With the microcontroller’s software, the buttons are activated during a fixed duration, with fixed time intervals, and the output voltages for each one are scanned and read by the microcontroller’s analog-digital converter. There are used light emitting diodes as optical transmitters and phototransistors as optical receivers. The compensation that is performed with hardware is based on subtracting the photocurrent of a phototransistor, which is exposed only to ambient light, from the photocurrents of the sensor phototransistors. Results of the measurements have shown that the hardware compensation reduces the effect of ambient light to the output of the receiver circuit. Besides, the effect of ambient light is measured by means of switching off the transmitters for some idle time intervals, and the derived values are utilized in the software program for the purpose of compensating ambient light.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
dokunmalı tuş, optik tuş, kızıl-ötesi algılama, aygıt denetimi, touch button, optical button, infrared sensing, appliance control
Alıntı