Ieee 802.11 Tabanlı Kablosuz Ağlarda Adaptif Rts Tekrarı İle Tcp Performansının İyileştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Atalay, Koray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan bu çalışma, özellikle AdHoc ve Mesh ağlarda, birden fazla düğüm üzerinden geçen güvenli veri aktarımını incelemektedir. AdHoc ağlarda yaygın olan IEEE 802.11 protokolu üzerinden TCP algoritması ile veri aktarım performansı ve performansı etkileyen nedenler araştırılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, IEEE 802.11 kapsamında tanımlanan RTS tekrar parametresinin, veri taşıma performansı üzerindeki etkisi gösterilmiştir ve adaptif bir yöntem ile bu parametrenin ortam şartlarına göre değer alması için yeni bir algoritma önerilmiştir. Önerilen algoritmanın performansı NS2 ile ölçülmüş ve sonuçları verilmiştir.
The aim of this work is to analyze reliable data transfer on multi-hop connections for Ad-Hoc and Mesh Networks. For this reason, data transmission performance of IEEE 802.11 with TCP algorithm over multi-hop connections is analyzed. It is shown that, RTS retry value used in 802.11 has effect on this performance. A new adaptive algorithm is proposed for adjusting RTS retry value according to network conditions. This new scheme is implemented in NS2 and obtained simulation results are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
802.11, Ad-Hoc Ağlar, RTS/CTS, RTS Tekrar Limiti, 802.11, Ad-Hoc Networks, RTS/CTS, RTS Retry Limit
Alıntı