Pamuk Liflerinin İyonik Modifikasyon Yardımıyla Boyanabilirlik Ve Kolay Bakım Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Oktav, Meliha
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada pamuklu materyallerin boyanabilirliği, kolay bakım özellikleri olarak ifade edilen buruşmazlık ve boyut stabilitesi araştırılmıştır. Katyonikleştirme maddesi olarak kullanılan choline klorür, köprü bağı oluşturucu olarak kullanılan buruşmazlık apre maddesi vasıtasıyla selüloza bağlanmaktadır. Katyonikleştirme işleminde mukavemet değerlerinde görülen düşmeler nedeniyle klasik emdirme-kurutma-kondenzasyon yerine emdirme-buharlama-kondenzasyon işlemi uygulanmıştır. Katyonikleştirme işlemi görmüş numuneler bir yün boyarmaddesi olan asit boyarmaddeleri ile boyanabilmelerinin yanında reaktif ve substantif (direkt) boyarmaddeleriyle, değişik boyama metodlarına göre boyanmıştır. Katyonik pamuğun farklı ve çapraz boyama metodlarına uygunluğu saptanmıştır. Katyonikleştirme işlemi, pamuk kumaşın boyanabilirliğini arttırırken, kolay bakım özellikleri olan boyutsal stabilite ve buruşmazlık derecesinde artışlar yarattığı saptanmıştır. Merserizeli ve merserizesiz pamuk kumaşlar bu çalışmada kullanılmıştır.
In this study the dyeability and smooth-dry performance properties such as recovery angle and dimensional stability of cotton fabric were investigated. Determination of the effect of cationic modification of the cotton was the primary objective. Choline chloride was used as the cationic agent and it was bounded to the cellulose with a crosslinking agent. In the cationisation process a non-conventional pad-steam-cure application method was used and this was compared with a conventional pad-dry-cure method. The pad-steam-cure method did not reduce the mechanical properties of the cotton to the same extent as the traditional process.The cationised cotton was dyeable with acid dystuffs of the type suitable for wool in addition to reactive and direct dyes. Suitable different dyeing procedures were used for each dyestuff type. It is concluded that cationic modified cotton is suitable for differential dyeing and cross-dyeing applications. It is determined that cationization process both enhanced its dyeability and increased its smooth-dry performance properties such as dimensional stability and recovery angle. Both mercerized and unmercerized cotton fabrics were used on this study.
Açıklama
(Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
(PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Katyonikleştirme maddesi, köprü bağı oluşturma, kolay bakım özellikleri, asit boyama., Cationic agent, crosslinker, smooth-dry performance properties, acidic dyeing.
Alıntı