Anammox Prosesinin Farklı Karbon Kaynaklarına Tepkisinin Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Sözen, Seval tr_TR
dc.contributor.author Güven, Didem tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-17T13:48:32Z
dc.date.available 2015-12-17T13:48:32Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Mühendisliği Tez Danışmanı : Prof. Dr. Seval Sözen Tez Türü ve Tarihi : Doktora – Temmuz 2003 ÖZET ANAMMOX PROSESİNİN FARKLI KARBON KAYNAKLARINA TEPKİSİNİN DENEYSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Didem Güven Bu çalışmada organik maddelerin anammox aktivitesi üzerindeki etkileri ve anammox prosesinde oluşan nitratın giderim mekanizmaları kesikli ve sürekli kültürlerin kullanıldığı sistemlerde araştırılmıştır. Kesikli deneylerde anammox aktivitesini etanol 30%, format 28%, amino asitler 18%, glükoz 10%, ve nişastanın 30% inhibe ettiği bulunmuştur. Hem kesikli hem sürekli anammox kültürlerine metanol ilavesi anammox aktivitesinin tamamen ve geri dönüşümsüz olarak kaybolmasına sebep olmuştur. Sürekli kültürlere uygulanan propiyonat ve asetatın tümünün tüketildiği görülmüştür. %99.5 saflık derecesinde saf kültür anammox hücreleri yoğunluk gradyanı santrifüjleme yöntemiyle elde edilmiş ve nitrat elektron alıcısı olarak kullanarak propiyonatın tüketildiği bulunmuştur. Propiyonat oksidasyonu ile nitrat giderim mekanizması izotop işaretli nitrat (15NO3 -) kullanılarak incelenmiştir. Propiyonat beslemesi altında anammox populasyonunun önemli ölçüde değiştiği ve bu değişikliğin yeni anammox türlerinin göstergesi olabileceği FISH (floresan yerinde hibritleşme) analizleri ile belirlenmiştir. Bu çalışma kemootolitotrof olarak bilinen anammox bakterisinin propiyonatı kullanarak nitratı indirgeyebildiğini ve bu güne kadar bilinenden daha çok yönlü bir mekanizmaya sahip olduğunu göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the influence of the organic compounds on the activity of anammox and nitrate reduction mechanism in the anammox process was investigated in batch and continuous culture experiments. Anammox was inhibited by some degree of ethanol (30%), formate (28%), amino acids (18%), glucose (10%), and starch (30%). The batch and continuous experiments indicated that methanol had a strong inhibitory effect on anammox bacteria. The anammox enrichment cultures consumed acetate and propionate in batch and continuous culture experiments. Propionate consumption by anammox bacteria was proved by purifying the anammox cells from the enrichment culture with percoll density gradient centrifugation. It appeared that a 99.5% pure cell suspension of anammox bacteria consumed propionate with nitrate as the electron acceptor. The mechanism of nitrate reduction with propionate oxidation by anammox bacteria was investigated in batch experiments using labeled (15NO3 -) N-compounds and proved that nitrate was the electron acceptor coupled to propionate oxidation. Anammox population was significantly changed under propionate feeding conditions that might be an indication of the new strain/strains of anammox bacteria. This study demonstrates that anammox bacteria which are known as chemolithoautotroph can reduce nitrate using propionate as the electron donor. These results indicate that the anammox bacteria have a more versatile metabolism than previously assumed. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11625
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Anammox tr_TR
dc.subject nitrat tr_TR
dc.subject Floresanlı yerinde hibritleşme (FISH). tr_TR
dc.subject Anammox en_US
dc.subject nitrate en_US
dc.subject Fluorescent in situ hybridization (FISH). en_US
dc.title Anammox Prosesinin Farklı Karbon Kaynaklarına Tepkisinin Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Experimental Assessment Of Anammox Process Response To Different Carbon Compounds en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2453.pdf
Boyut:
8.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama