Martenzitik ve beynitik püskürtmeli aşındırıcıların dayanım ve aşındırma etkisi açısından karşılaştırması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turhan, Behcet Servet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yüksek karbonlu ve düşük karbonlu olarak da adlandırılan, martenzitik ve beynitik aşındırıcı bilyelerin ekonomikliği incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken, iki kriter göz önüne alınmıştır. Birincisi bilyenin dayanımı. İkincisi bilyenin yüzey üzerinde meydana getirdiği şekil değişikliğidir. Martenzitik ve beynitik malzemelerin arasındaki en büyük fark sertlikleridir. Martenzitik malzeme daha sert olup çabuk deforme olurken; sertliğinden kaynaklanan üstün bir aşındırma etkisine sahiptir. Ancak beynitik malzemeler daha yumuşak olup daha geç tükenmektedir. Toplam temizleme maliyetinde bilye tüketiminin %13 lük payı göz önüne alındığında, farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Martenzitik malzemelerle yapılan temizlemelerde her ne kadar fazla bilye kullanılsa da zamandan tasarruf sağlandığı için daha ekonomik sonuçlar elde edilmektedir.
In this thesis, economical behavior of martensitic and bainitic steel shoot was inspected. Two main subject is considered. First subject is fatigue of steel and the other is deformation characteristics of steel shoot on the surface of base material. While the martensitic material was deformed quickly due to its hardness, bainitic material showed a longer service life. In the concept of steel shoot comsumption a different situation is wieved, although cleaning practice which are done with martensitic materials, consume higher rates of steel shoots, they reduce the operation time and also provide economical benefits. Two groups of tests were done. First fatigue of steel with Ervin Test insturment. The other group is inspecting deformation characteristic on the base material’s surface.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Yüksek karbonlu Martenzitik aşındırıcı bilye, Düşük karbonlu Beynitik aşındırıcı bilye, High carbon steel, Low carbon steel, Martensitic, bainitic, steel shoot
Alıntı