Aısı 304 Tipi Öztenitik Paslanmaz Çeliklerde Soğuk Şekillendirme Miktarının Korozyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-30
Yazarlar
Şen, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada iki farklı bileşime sahip AISI 304 tipi östenitik paslanmaz çeliklerden hazırlanan numunelere önce havada, suda ve azotta olmak üzere 3 farklı koşulda su verilmiştir. Daha sonra soğuk deformasyon için deformasyonsuz, %25, %50 ve %75 oranlarda haddelenen numuneler %10 oksalik asitle dağlanmış ve dağlanma karakteristiklerine göre yüzeyleri incelenmiştir. Dağlamanın devamında 30 gün süre ile %2 NaCl çözeltisinde yapılan daldırmalı tuz korozyon testi ile malzemelerin korozyon davranışları incelenmiştir. Sonuç olarak hem su verme yöntemlerinin hem de soğuk şekillendirme oranlarının korozyonu artırıcı etkisi olduğu görülmüştür. Su verme sonucunda daha yavaş soğuyan numuneler daha fazla korozyona maruz kalmaktadırlar. Soğuk haddeleme miktarı da korozyon oluşumunu artırmakta ancak bu artış hızı deformasyon miktarına bağımlı olmamaktadır.
In this study, the effects of cold deformation and heat treatment on the corrosion of AISI 304 austenitic stainless steels has been investigated. Two groups of test specimens which have different compositions were prepared. Specimens were quenced in air, water and nitrogen. After cold rolling by application of 25%, 50% and 75% deformation, specimens were exposed to the 10% oxalic acid solution for etching and 2% NaCl for corrosion test. As a result, both the way of quenching and the amount of cold rolling have effects on corrosion. The specimens which were quenched slower than the other ones have mostly exposed to corrosion. Moreover, the amount of cold rolling has also increased the corrosion rate but this increasing rate does not linearly relative with the amount of deformation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Östenitik paslanmaz çelikler, Soğuk şekillendirme, Korozyon, Austenitic Stainless Steels, Cold Rolling, Corrosion
Alıntı