Programlanabilir Mekanlar İçin Kavramsal Bir Çerçeve

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-07-03
Yazarlar
Kukul, Tuğgen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bugün, tren istasyonları milyonlarca yolcuyu hedefledikleri varış noktalarına dağıtan aktarma merkezleri görevi görürler. Aynı zamanda, alışveriş, dinlenme, yeme-içme, eğlence vb. işlevler için çok amaçlı mekanlar olarak kullanılan toplayıcı mekanlardır. Ancak, dijital teknolojiler ve cihazların rota planlama, rezervasyon ve iletişim için yaygın olarak kullanıldığı günümüzde her ne kadar dinamik mekansal konfigürasyonlar (örneğin geçici uyku odaları, kiralanabilir toplantı odaları) kolayca uygulanabilir olsada mekanların işlevleri önceden programlanmış ve statiktir. Bu tezde kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen programlanabilir bir mekan organizasyonu ile dijital ortamdaki deneyimin fiziksel ortama aktarılması gerektiği savunulmuştur. Bu tez kapsamında, kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak mekanların farklı kullanımlarla dönüştürülmesini simüle eden ve bu alanların gerçekten çok fonksiyonlu bir şekilde nasıl kullanılacağını görselleştiren etmen tabanlı simülasyona dayalı bir test yatağı önerilmiştir.
Today, railway stations act as hub spaces, distributing millions of passengers to their respective destinations. They also act as gathering spaces, being used as multi-functional spaces for shopping, dining, recreation etc. However, the functions of the spaces are static; even though, a dynamic reconfiguration (e.g. bookable meeting rooms, temporary sleeping rooms) would be easy to implement as digital technologies and devices have become widespread use for route-planning, booking and communication. We argue that this experience should be extended from digital to physical spaces by letting the building adapt to the users’ changeable needs through a programmable space organization. Within this thesis, we propose a test bed that is based on Agent Based Simulation (ABS), simulating such reassignments of functions and visualizing how areas can be utilized in a truly multi-functional manner.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
programlanabilir mekanlar, etmen tabanlı simülasyon, programmable spaces, agent based simulation
Alıntı