Ses İletim Kaybı Ölçüm Düzeneği Tasarımı Ve Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-29
Yazarlar
Erdal, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Problemin tipine bağlı olarak, çeşitli gürültü kontrolü yöntemleri mevcuttur. Gürültü kontrolü; kaynak, iletim yolu ya da alıcı üzerinde olabilmektedir. En etkin yöntem sesin kaynakta azaltılması olarak görülse de, birçok durumda kaynakta oluşan gürültü sistemin çalışmasından dolayı oluşabilmekte ve belirli düzeylerin altına sistem kısıtlamaları nedeniyle indirilememektedir. Bu tip durumlarda, sistemin çıkışındaki gürültüyü azaltıcı önlemler önem kazanmaktadır. Gürültü azaltımı sağlamak amacıyla tasarlanan sistem ya da malzemelerin yeterliliklerinin tespit edilmesi, ancak akustik performanslarının ölçülmesi ile yapılabilir. Bu amaçla, ses yutuculuk özelliği olan bir akustik elemanın (gürültü azaltımı amaçlı kullanılan sistem ve malzeme) ses yutum katsayısı, sesin geçişini azaltma özelliği olan bir akustik elemanın ise ses geçiş kaybı vb. akustik özellikleri doğrulukla ölçülmelidir. Böylece kullanılan akustik elemanların özellikleri bilinerek daha doğru uygulanabilir. Bu tez, akustik elemanların performanslarının tespit edilmesine yönelik yöntemleri ve bu amaçla oluşturulan ölçüm düzeneği tasarımı ve geliştirilmesini kapsamaktadır.
There are different methods of noise control respect to noise emission character of system. Basically, noise control on source, on attenuation path and on receiver are main methods. Noise reduction on source is most efficient way, however for many system noise reduction on source is not applicable because of difficulties with general system design. For this kind of applications, noise reduction on system noise outlet path has importance. For better understanding of acoustic elements performance, sound transmission loss measurements are proving valuable knowledge. Sound transmission loss is sound level difference of incident waves on front side and back side of acoustic element. In this study, sound transmission loss measurement system design and improvements for various acoustic elements are investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
akustik, akustik dalga, ses basıncı, transfer matrisi yöntemi, düzlem dalgalar, ses iletim kaybı, acoustic, acoustic wave, sound pressure, transfer matrix method, plane waves, sound transmission loss
Alıntı