Otomotiv Sistemlerinde Otomatik Kontrol

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öksüzoğlu, Meltem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, akıllı araçlar için ihtiyaç duyulan altyapı sistemleri için mevcut olan teknolojiler tanıtılmış, bu teknolojilerin temel içerikleri ve kullanılan kontrol methodları sunulmuştur. Günümüzde kullanılan ve henüz araştırma aşamasında bulunan otomotiv teknolojilerinin bir derlemesi yapılmıştır. Daha sonra aracın ivmelenmesi esnasında tekerlek-yol temasında yetersiz sürtünmeden kaynaklanan kaymayı asgari seviyelere indirgemeyi sağlayan ASR teknolojisi ile ilgili bilgi verilmiştir. İlk olarak ASR sisteminde kullanılan elektronik aksam incelenmiştir. Bunu takiben, ASR sisteminde uygulanan çeşitli kontrol yöntemlerine değinilmiştir. Kayma olmaksızın ivmelenme için basitleştirilmiş çeyrek araç modeli tanımlaması yapılmıştır. Bu model temel alınarak, uygulanması planlanan değişken durumlu kontrol yöntemi için sınır koşulları oluşturulmuş ve gerekli denklemler elde edilmiştir.Elde edilen sınır koşulları ve denklemlerden faydalanılarak MATLAB’de bir simülasyon programı hazırlanmıştır. Bu program vasıtasıyla, çekiş kuvveti üzerinde rol oynayan değişkenler ve parametrelerin etkileri incelenmiştir.
In this study the essential technologies and automation for intelligent vehicle system and control was highlighted. Descriptions of recently introduced and potential automotive technologies were collected. Afterwards, the ASR technology, which minimizes the spinning of the wheel as a result of insufficient friction between tire-road surface while acceleration was discussed. Some information is given about the control systems. And some applications of ASR technology was introduced. A simplified longitudinal one-wheel vehicle model is described for anti-spin acceleration. Based on this vehicle model, sufficient conditions for applying sliding-mode control to vehicle traction are got. Using these sufficient conditions and equations a simulation program is prepared in MATLAB. By the help of this program, the effects of parameters and variables on traction control is studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
ASR, Otomotiv Elektroniği, Değişken Durumlu Kontrol, ASR, Automotive Electronics, Sliding – Mode Control
Alıntı