Endüstri Tesislerinde Enerji Verimli Aydınlatma Teknikleri Ve Örnek Çalışma

dc.contributor.advisor Onaygil, Sermin tr_TR
dc.contributor.author Gökmen, Mehmet Reha tr_TR
dc.contributor.department Enerji Bilim ve Teknoloji tr_TR
dc.contributor.department Energy Sciences and Technologies en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-27T12:22:38Z
dc.date.available 2017-01-27T12:22:38Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2010 en_US
dc.description.abstract Enerji ihtiyacının sürekli arttığı ama kaynakların gittikçe azaldığı dünyada, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için çok çeşitli programlar uygulanmaktadır. Mayıs 2007 yılında kabul edilen Enerji Verimliliği Kanunu ile enerji verimliliği çalışmaları hız kazanmıştır. Günümüzde elektrik enerjisinin kullanımı ve enerji talebinin artması, özellikle pahalı bir enerji çeşidi olan elektrik enerjisinin tüketilen her noktadaki tasarruf potansiyellerinin araştırılıp acilen değerlendirilmesini gerektirmektedir. Elektrik enerjisinin en çok tüketildiği sanayi sektöründe tüketim oranları düşük olmasına rağmen, tasarruf miktarı yüksek olduğundan, aydınlatma tesisatları da verimli hale getirilmelidir. İnsan fizyonomisi ve psikolojisi üzerinde etkili bir rol oynayan ışık ve aydınlatma, gündelik yaşamın yanı sıra çalışma yaşamında da yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu bağlamda ışık ve aydınlatma, yüksek verimliliğe ve etkinliğe yönelik bir olgu olarak olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Kaliteli aydınlatmanın sağlık ve mutluluk üzerinde pozitif etkiler gösterdiği son yirmi yılda bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu çalışmada; enerji tasarrufu ve enerji verimliliğinin önemi üzerinde durularak, aydınlatmada yapılacak enerji tasarrufunun sağlayacağı katkılar belirtilmiştir. Bununla birlikte iyi bir aydınlatma tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken aydınlatma elemanlarının seçimi ve tavan yüksekliğine bağlı tasarlanan aydınlatma tesisatları hakkında da bilgi verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Throughout the world where the energy demand grows continuously but the resources decrease gradually, many types of programs are implemented to provide efficient energy use. energy efficiency endeavors has been speed up with the legislation of energy efficiency in may 2007. Nowadays, by increasing of consuming electric energy and demands, is required researching of potensial of saving energy particularly expensive one which is electric. Lighting fitments is needed to be efficient in industrial sector where is most electric energy is consumed although (consuming or saving) level is lowest percentage. Light and lighting, having a tremendous effect on human physiognomy and psychology, are crucially important not only in our daily lives but also in our business lives. However, necessitates improving working conditions and at this point light and lighting could boost productivity. The effects of good lighting are even more important as science has shown in the last two decades the positive influence of light on health and well-being. In this study, importance of saving electric energy and efficiency is highlighted and contribution of saving energy in lighting is indicated. Besides, information has given about choosing lighting equipments and lighting fitment according to ceiling height. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12860
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Enerji tr_TR
dc.subject Energy en_US
dc.title Endüstri Tesislerinde Enerji Verimli Aydınlatma Teknikleri Ve Örnek Çalışma tr_TR
dc.title.alternative Energy Efficiency Lighting Techniques In Industrial Plants And A Case Study en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
301051036.pdf
Boyut:
1.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama