Hla Temelli Koşum Kayıt Ve Tekrar Oynatım Federesi Gerçeklenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-10-11
Yazarlar
Özdamar, Selçuk Giray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Modelleme ve benzetim sistemlerinde koşum sırasında üretilen verinin kaydedilerek saklanması, kaydedilen veriler ile daha sonra koşumun tekrar oynatılması “Koşum Kayıt ve Tekrar Oynatım” olarak nitelendirilmektedir. Benzetim sistemlerinin geliştirilme sürecinde hata ayıklama, eğitim amaçlı sistemlerde belirli bir senaryonun/akışın tekrar edilmesi, koşum sonu inceleme ve değerlendirme, analiz ve ölçüm, veri görselleştirmesi ve raporlama gibi ihtiyaçlar koşum kayıt ve tekrar oynatım sistemlerinin varlığını zorunlu kılmıştır. Bu çalışma merkezi mimari yaklaşıma sahip koşum kayıt ve tekrar oynatım federesinin kod üretme teknikleriyle gerçeklenmesini ele almıştır. Geliştirilen federenin standartlara uygunluğu ve farklı FOM lar ile çalışabilir olması hedeflenmiştir. Ayrıca kaydedilen koşum bilgisinin analiz ve raporlama amaçlı olarak ilişkisel veri tabanı sistemlerinde (Relational Database Management System - RDBMS) saklanabilmesi amaçlanmış, farklı veri tabanı sistemleri ile çalışabilir olması hedeflenmiştir.
In modeling and simulation systems “Data Collection and Replay” can be described as the collection of the data generated during simulation execution and replay of collected data after simulation execution. In distributed simulation exercises collection of data exchanged between simulation participants during an execution has been accomplished using data loggers. Data collection and replay (DC&R) of simulation systems are useful for a number of purposes including debugging, evaluation, after action review, replay of particular scenario demonstrations and analysis. The purpose of this study is to design and implement a “Data Collection and Replay” federate application. The federate application is intended to comply with IEEE 1516 HLA standards and compatible with reference FOMs such as SISO RPR FOM. For the post exercise analysis the application developed in this study can export the simulation data to Relational Database Management Systems (RDBMS) and also compatible with different RDBMS.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Yüksek seviye mimarisi, benzetim, benzetim sistemi, High level architecture, simulation, simulation system
Alıntı