Tlplan-c: Sürekli Değişkenlerle Eşzamanlı Planlama Ve Çizelgeleme

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-09-17
Yazarlar
Keçici, Serdar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Planlama ve çizelgeleme problemleri, çözülmeden önce, matematiksel veya lojik ifadeler cinsinden modellenmesi gereklidir. Plandaki adımlar, mevcut planlayıcılar tarafından ayrık değişimler olarak modellenmektedir. Fakat ayrık değişimler her problemi doğru şekilde modelleyemezler. Bu çalışmada, planlardaki ayrık değişimlerle birlikte sürekli değişimlerin de modellenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, planlama ve çizelgelemenin eşzamanlı yapılmasını sağlayan, ileri zincir yöntemiyle planlama yöntemi genişletilerek, tasarlanan süreklilik modeliyle birlikte çalışması sağlanmıştır. Süreklilik modeli, planlama problemlerindeki sürekli değişimleri modellemek için tasarlanmıştır. Bu modelleme sürekli değişkenlerle yapılır. TLPlan-C, süreklilik modeli ve genişletilmiş ileri zincir yöntemini gerçekleyen ve paylaşımlı yol gibi, karmaşık kaynakların var olduğu problemler için optimal çözümleri bulan planlama sistemidir. Sistem, karmaşık kaynaklar içeren ve doğrudan zamanla ilgili ölçütler içeren problemler için de optimal çözümü sunmaktadır.
Planning and scheduling problems must be modeled by logical or mathematical symbols before being solved by any reasoning mechanism. Current planners models plans by steps of discrete changes. However realistic problems may not be represented or solved by discrete changes. The purpose of this study is modeling continuous change as well as discrete change. The work involves the integrated planning and scheduling mechanism provided by an extended forward chaining temporal planning algorithm. The extended algorithm works with a continuous model that models continuous changes with continuous variables. TLPlan-C is the planner system that uses the continuous model and the extended algorithm in order to construct optimal plans for complex problems with complex resources such as shared path. The system construct optimal plans also for problems with metrics directly related with time.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Planlama, Çizelgeleme, Sürekli Değişkenlerle Planlama, Planning, Scheduling, Temporal Planning, Continuous Change
Alıntı