Yüksek hızlı verinin optik şebekelere adaptasyonunda kullanılan çerçeveleme mekanizmaları

thumbnail.default.alt
Tarih
2003
Yazarlar
Kolaylık, Arif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Günümüzde İnternetin kullanımındaki artıştan dolayı, verinin, sesin, gerçek-zaman servislerinin İnternet Protokolü (İP) ile iletimi önem kazanmıştır. Özellikle verinin iletimine yönelik talep artışı ses veya diğer gerçek-zaman servislerine olan talebe göre daha fazladır. Bu artan trafiği karşılamak için hızlı veri iletimini sağlayan yeni protokol mimarileri ve yeni optik şebeke elemanları geliştirilmiştir. Amaç verinin (özellikle İP paketlerinin) optik şebekeler üzerinden iletilmesi olduğu için, veri paketleri esnek ve verimli olarak yüksek hızlarda taşınabilmeli, farklı servisleri destekleyebilecek şekilde iletimi sağlanabilmeli ve bunun için en uygun eşleştirme mekanizması bulunmalıdır. Bu tezde günümüzde bu amaçla kullanılan şu üç adaptasyon mekanizması incelenmiştir: SONET/SDH üzeri İP (veya SONET/SDH üzeri Paket) Protokolü Basit Veri Bağlantı (Simple Data Link - SDL) Protokolü Genel Çerçeveleme Prosedürü (Generic Framing Procedure - GFP) Protokolü Bu üç protokolün incelenmesinde şu noktalar göz önünde bulundurulmuştur: Protokol Ek Yükü Çerçeve ayırt etme mekanizması QoS destekleme yeteneği Çoklu-protokol destekleme yeteneği Bant genişliği kullanımı Sağlam bit şeffaflığı özelliği Hata Kontrolü Elde edilen sonuçlara göre, bu üç protokolün ne derece "esnek, basit, düşük ek yüklü, yüksek hızlarda her türlü veriyi destekleyebilen bir çerçeveleme mekanizması" olduğu tartışılmış ve yorumlar yapılmıştır.
The growth of the Internet traffic makes the Internet Protocol (IP), best network protocol to carry data, voice and real-time services. Currently, the focus of the IP transport is data-oriented, the request for data transport is increasing more than for the voice and the other real-time services. To meet this increasing traffic, new protocols and new optical network elements are being developed to handle high speed data transfer. High speed data traffic should be transported over optical links and flexible and efficient mapping mechanism should be used to carry data traffic over high speed optical links. This mechanism should also support multi service mapping. In this thesis, three adaptation mechanisms are investigated to carry data traffic over high speed optical links:. IP Over SONET/SDH (or Packet over SONET/SDH) Protocol. Simple Data Link (SDL) Protocol. Generic Framing Procedure (GFP) In this study, the following points are considered;. Protocol Overhead. Frame Delineation Mechanism. QoS Support Capability. Multi-protocol Support Capability. Bandwidth usage. Bit Transparency. Error Control According to the results, the answer to the question 'Are these three protocols, flexible, simple, low overhead, multi-protocol support framing mechanism?' is discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Anahtar kelimeler
SONET (Veri iletme), PPP (Bilgisayar ağı anlaşması), SONET (Data transmission), PPP (Computer network protocol)
Alıntı