Tünellerden Kaynaklanan Farklı Oturmaların Bina Performansına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-24
Yazarlar
Cengiz, Abdullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada tünellerden kaynaklanan oturma ve dönmelerin bina performansına etkisini incelemek amacıyla üç ve beş katlı çerçeve tipi iki bina altında muhtelif aralık ve derinliklerdeki tünel kazılması halleri sayısal olarak analiz edilmiştir. Belirlenen bu tünel geçiş durumları için oturma ve dönme değerleri hesaplanarak zemin kotunda bina kolon alt uçlarına mesnet çökmesi ve dönmesi olarak etkitilmiştir. İncelenen üç ve beş katlı binalarda tünelin bina izdüşümü içinde kaldığı hallerde, tünel derinliğinin bina yüksekliğinin yaklaşık 1,5 katından az olduğu durumlar için performans seviyesinin güvenli olmadığı görülmüştür. Tünelin bina izdüşümü dışından geçmesi halinde yaklaşık olarak bina yüksekliği kadar derinlikle birlikte, kenar akslardan bina yüksekliği kadar dışındaki mesafenin performans açısından güvenli olacağı sayısal olarak tespit edilmiştir. Bina kolonlarının büküm noktasında bulunması durumunun önemli bir etken olduğu belirlenmiştir
In this study, two and five storey concrete frame building’s earthquake performance has been analysed in various states of the range and depth of tunnel excavation. Analyses have been performed on the structures considering induced settlements. Rotation and settlement values effected at lower ends of building support columns for determined various tunnel states. For the situation of tunnel excavation under the determined three and five-storey buildings, performance level was not safe for the depth of tunnel less than approximately 1.5 times of the building height. For the situation of tunnel excavation out of determined three and five-storey buildings projection, performance level was safe for the depth of approximately the building height with the same value of distance from corner axle. Columns of the building at the bending point situation determined to be an important factor.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
oturma, deprem, performans analizi, settlement, earthquake, performance analysis
Alıntı