The Impact Of Interest On Income Inequality: An Empirical Investigation

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Maraşlı, Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
In this study, the effect of interest on income inequality is measured through the effect of real interest rate and the interest payments of the government on Gini index and income shares of income decile groups. By using a sample which includes the data of 26 countries between 1998-2014, we concluded that increases in both real interest rates and interest payments increases income inequality by increasing Gini coefficient and transferring a proportional income from the bottom and middle income groups — generally from bottom 60% — to the top decile and thus reducing social welfare, as this study reveals the exploitative nature of interest on the poor.
Faizin gelir adaletsizliği üzerindeki etkisinin; 26 ülkenin 1998-2014 yılları arasındaki verileri kullanılarak ve reel faiz oranı ve devletin faiz ödemelerinin Gini katsayısı ve 10%luk gelir gruplarının gelirden aldıkları paylar üzerinde yaptığı etki ile ölçüldüğü bu çalışmada, hem reel faiz oranlarının hem de faiz ödemelerindeki artışların Gini katsayısını arttırarak ve alt ve orta gelir gruplarından üst gelir gruplarına gelir transferi yaparak gelir adaletsizliğini arttırdığı ve dolayısıyla toplumsal refahı azalttığı gözlemlenmiştir. Gelir transferlerinin genel olarak alt %60'tan üst %10'a doğru gerçekleştiği gözlenen bu çalışmada faizin alt ve orta gelir grupları üzerindeki sömürücü etkisi incelenmeye çalışılmıştır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Economics, Ekonomi
Alıntı