Music Of Speech: Transferring Spoken Dialogue To Music

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Cengiz, Esen Haydar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This master's thesis focuses on oral conversation. Music of Speech aims to discuss emotional and interactive aspects of oral interchange through musical terminology, based on the suggestions that speaking is the most frequently used improvisational instrument among humans and each dialogue is a formed-piece in which introduction, development, and conclusion are executed, based on selected topic(s). I suggest that analyzing dialogues in such way could be useful for composers, theorists and musicians in order to bring new perspectives to their musical ideas. The main part of the project is based on a sound recording experiment. In this experiment, I perform a casual conversation with Neslihan Aker, a professional actress. This conversation is recorded with a single microphone. The analyzed part is selected from a whole conversation, which is over 50 minutes. Selected dialogue is transcribed into musical notation and observed not only through theoretical and rhythmic perspectives, but also in terms of compositional qualities.
Bu yüksek lisans tezi sözlü diyaloğa odaklanmaktadır. Konuşmanın Müziği, konuşma eyleminin insanlar arasında en çok kullanılan doğaçlama enstrüman oluşu ve her konuşmanın, seçilen belirli bir konu/konulara dair girişi, gelişmesi ve sonucu olan birer eser olduğu önermelerini temel alarak, karşılıklı sözlü değişimin duygusal ve interaktif yönlerini tartışmaktadır. Diyalogları bu şekilde analiz etmenin, müzikal fikirlerine yeni bir bakış açısı getirmesi açısından bestecilere, teorisyenlere ve müzisyenlere faydalı olabileceği kanaatindeyim. Tezin ana bölümü bir ses kaydı deneyi üzerinde temellendirilmiştir. Bu deneyde ben ve aktris arkadaşım Neslihan Aker gündelik bir konuşma icra etmekteyiz. Bu konuşma tek bir mikrofonla kaydedilmiştir. Seçilen sohbet bölümü, tümü 50 dakikayı aşan bir bütün konuşmadan seçilmiştir. Seçilen diyalog müzik notasına transkripsiyonu yapılmış ve sadece ritmik ve teorik açıdan değil, kompozisyonel kaliteleri açısından da incelenmiştir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı