Mikro Ark Oksidasyon İşlemi Uygulanan Az91 Kalite Magnezyum Alaşımının Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-02-23
Yazarlar
Yavuz, Hüseyin Gökay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada mikro ark oksidasyon yöntemiyle AZ91 kalite magnezyum alaşımı üzerinde oluşturulan oksit tabakasının yapısı ve mikro ark oksidasyon işlem parametrelerinin değiştirilmesinin kaplama yapısına etkisi araştırılarak sabit zaman ve bekleme sürelerinde uygulanan farklı voltaj ve akım değerlerinin oksit tabakasının morfolojik ve yapısal özellikleriyle, sertlik, aşınma direnci ve korozyon direncine etkisi incelenmiştir. Elde edilen oksit tabakası kalınlık, mikrosertlik, pürüzlülük, XRD difraksiyon analizi, aşınma ve korozyon dirençleri bakımından incelenmiştir.Uygulanan MAO işlemi ile MgO esaslı bir oksit tabakası elde edilmiştir. Artan voltaj ve akım değerleri ile por boyutu, yüzey pürüzlülüğü, oksit tabaka kalınlığı ve yüzey sertlik değerleri artmaktadır. Optimum işlem parametrelerinin seçildiği MAO işlemiyle orijinal AZ91 kalite Mg alaşımının aşınma ve korozyon direnci sırasıyla yaklaşık 200 kat ve 2 kat artmaktadır.
In this study, the effect of micro arc oxidation process and the variation of the parameters on the surface parameters AZ91 D magnesium alloys specimens coated with micro arc oxidation process and the composition and microstructure of the magnesium oxide coating were investigated. Micro arc oxidation process is carried out in different voltage values, different current density in constant duty cycle and time durations. Oxidized and untreated specimens are observed with scanning electron microscope examinations, roughness and hardness measurements and X-ray diffraction analysis. The MAO process applied in this thesis produced a MgO based oxide layer onto AZ91 quality Mg alloy. Increasing voltage or current increases pore size, surface roughness, oxide layer thickness and surface hardness. By applying optimum processing parameters in the MAO process, wear and corrosion resistance of the original AZ91 quality Mg alloy increased 200 times and 2 times, respectively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Aşınma, Korozyon, Magnezyum, Mikro ark Oksidasyon, Wear, Corrosion, Magnesium, Micro arc Oxidation
Alıntı