Bayramiç Kazası Manuel Atıksu Tesisinin Scada Otomasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güner, H.serkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, analog kontrol kumanda tarzında projelendirilmiş bir atık su arıtma tesisindeki (Bayramiç Kazası (Çanakkale) Atıksu Arıtma Tesisi) proses işleyişinin PLC (Programmable Logic Controllers) ve SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemine dönüştürülmesi incelenmiştir. Konu akışı, bir atıksu arıtma tesisinin kurulma ve projelendirme gerekçelerini, bir atıksu tesisinde bulunan proses ünitelerinin çalışma prensipleri, ardından konu edilen Bayramiç Kazası (Çanakkale) Atıksu Arıtma Tesisi’nde bulunan ve kullanılan proses ünitelerinin çalışma prensiplerini ve buna bağlı olarak bu ünitelerde tesis edilmiş motorların analog kumandalı çalışma ilk hal proje durumu anlatılmıştır. Analog çalışma prensiplerinin açıklanmasının ardından otomasyon projelendirilmesi için kullanılan Siemens SIMATIC ürün ailesinden S7-400 ve S7-300 PLC’leri baz alınarak PLC lojik kontrolörü tanıtılmış ve çalışma ve programlama dilleri şekil ve tablolarla desteklenerek anlatılmıştır. PLC lojik kontrolörünün tanıtılmasının ardından otomasyon proje-lendirmesinin ikinci ayağı olan SCADA programı, yine Siemens ürün ailesinden WinCC programı baz alınarak ekonomik kazanımları ve program bloklarının şekillerle ilişkilendirilmesi ve nasıl aktif duruma getirildikleri açıklanmıştır. Yine bu bölüm, adım adım şekillerle desteklenerek anlatılmıştır. Bu açıklamaların ardından atıksu tesisleri ve tüm endüstriyel tesislerde hayati bir öneme sahip olan enstrümantasyon konusu ilgili tesiste kullanılan sensörler ve aktüatörler temel alınarak açıklanmıştır.
In this study reprojecting a process at a wastewater trearment plant (based on Bayramiç (Çanakkale) Wastewater Treatment Plant) which had been projected (engineered) in a form of contactor and relay controller system to the form of a PLC and SCADA (Siemens WinCC) system is researched. Flow of subjects in the thesis is editted like this squence: Installation and engineering reasons of a wastewater treatment plant, work principles of process units at a wastewater treatment plant, later work principlesof process units used at Bayramiç (Çanakkale) Wastewater Treatment Plant, and according to this, relay-contactor working of motors installed at these process units is expressed. Motor control plans before automation project working are in the end of the thesis. After expressing the analog motor control principles, PLC based on Siemens SIMATIC production family S7-400 and S7-300 PLCs is introduced and expressed for working and programming languages by supplying with figures and tables. After that, SCADA program which is the second step of automation project, based on Siemens WinCC SCADA, is expressed with its economical benefits, connection between program blocks and objects, and how this objects in the Graphic Designer are activated. After that, instrumentation which is the most important subject for wastewater treatment plants and industrial plants, is expressed (based on sensors and actuators at Bayramiç (Çanakkale) Wastewater Treatment Plant).
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
SCADA, PLC, Otomasyon, SCADA, PLC, Automation.
Alıntı