Elektromagnetik Alanların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ünsal, Fırat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Teknolojinin gelişimi ve nüfusun hızla artması ile birlikte, yaşamın her alanında kullanımı artan elektrik enerjisinin zararlı etkileri olup olmadığı bir merak konusudur. Elektrik enerjisinin iletilmesi ve kullanımı sırasında çevreyi ve insanları etkileyebilecek elektromagnetik alanlar oluşmaktadır. Yerleşim merkezlerine enerji iletiminde yaygın olarak kullanılan yüksek gerilimli enerji iletim hatlarının, yaşanan alanların uzağından geçecek şekilde tasarlanmasına rağmen, yapılaşmanın şehir dışına kaydığı günümüzde insanlar enerji iletim hatlarıyla yakın mesafeli konutlarda ikamet etmektedirler. İletim hatlarının yanısıra günlük yaşamımızda kullandığımız her türlü elektrikli cihaz bir elektrik ve magnetik alan kaynağı olarak hayatımıza girmiş durumdadır. Bu tip cihazların çevrelerinde oluşturdukları elektromagnetik alanlar da insanları etkileyebilmektedir. Bu tezde, enerji iletim hatlarının ve günlük yaşantımızda kullandığımız pek çok elektrikli aletin çevrelerinde oluşan elektromagnetik alanların insan sağlığı üzerindeki etkileri ele alınmıştır.
Nowadays, the usage of electricity increases together with the improving technology and increasing population. It becomes a questionmark whether the electric energy has dangerous impacts on people health or not. During the usage and transmission of the electricity, electromagnetic fields are formed which will effect the environment and humanbeings. Although, the high voltage energy transmission lines which transmit energy to the buildings are designed to be away from the living areas, people are still in danger of the electromagnetic fields because of the growth of cities to these areas. Not only the transmission lines but also all of the electrical devices which we use in our daily lives are sources of electric and magnetic fields-impacting us. In this thesis, the impacts of electromagnetic fields which are formed by transmission lines and daily used devices on human’s health.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Elektrik Alan, Magnetik Alan, İnsan Sağlığı, Electric Field, Magnetic Field, Human Health
Alıntı