Seri Rezonans Da/da Çeviricisinin Analiz, Tasarım Ve Gerçeklenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Üçer, Serhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada rezonans çeviriciler genel olarak incelenmiş, farklı rezonans çeviricilerindeki rezonans devre anahtarlarının sıfır akım ve sıfır gerilimde tetiklenerek anahtarlama kayıplarının sıfıra indirildiği gösterilmiştir. Farklı birçok rezonans çeviricisi üzerine yapılan benzetim çalışmaları sonunda, gerilim kilitlemeli tip seri yüklemeli seri rezonans çeviricisi geliştirilmeye değer bulunmuştur. Bu amaçla yapılan spice benzetimleri ile çeviricinin bilgisayar ortamında incelenmesi sağlanmış, daha sonra bu çevirici teknolojisini kullanarak yapılan iki adet prototip ile benzetiminin ve performansının uyum içerisinde olduğu gösterilmiştir.
In this study, resonant converters and their behaviours are examined. It’s shown that the switching losses are zero by switching at zero current and zero voltage in different resonant topologies. After analysing of different resonant converter topologies, capacitive voltage clamp type, series loaded series resonant converters are examined detailed. By using spice simulations, the converter is analysed and by using this resonant technology, two prototype has been designed. It’s shown that there is a good agreement between the spice simulation and experimental curves.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Rezonans Çeviriciler, Anahtarlama Kayıplar, Spice, Yüksek Frekans, Resonant Converters, Switching Losses, Spice, High Frequency
Alıntı