Jet akışlı sistemlerde darbeli akışın yüzey temizleme performansına etkisinin incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2020
Yazarlar
Mutlu, Elmas
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Ev tipi yıkayıcılarda temizleme işlemi müşteri memnuniyeti açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte yıkayıcılarda temizleme performansına etki eden 4 ana parametre bulunmaktadır. Bunlar kimyasal etki, sıcaklık etkisi, mekanik etki ve zaman etkisidir. Bu parametrelerden birinde gerçekleştirilecek iyileşme diğer parametreler üzerinde değişiklik yapılmasına olanak tanır. Örneğin mekanik etkinin iyileştirilmesi ile termal etki düşürülebilir, enerji kazancı sağlanabilir. Ev tipi yıkayıcılarda temizleme işlemi bir yıkama çözeltisinin kirli yüzeylere püskürtülmesiyle gerçekleşmektedir. Bu püskürtme işlemi bir jet akışı ile sağlanmaktadır. Jet akışı yüzeye ulaştığında sahip olduğu hızdan dolayı yüzeyde kayma gerilmesi oluşmaktadır. Oluşan kayma gerilmesi yardımıyla kirin kendi içerisindeki bağlar ve kir ile yüzey arasındaki bağlar kopartılarak kir yüzeyden uzaklaştırılmakta ve yüzey temizlenmektedir. Yıkayıcılarda bir pompa yardımıyla pervanelere su iletilmesiyle gerçeleşen bu jet akışı daimi akış olarak kabul edilmektedir. Burada gerçekleştirilen yüksek lisans kapsamındaki çalışmalarda temizleme işlemine etki eden parametrelerden biri olan mekanik etki incelenmektedir. Yıkayıcılardaki pervane üzerinde bulunan nozullar yardımıyla gerçekleşen jet akışı buradaki çalışmalarda tek bir nozul geometrisi için simüle edilerek darbeli akışın yüzey temizleme performansı üzerindeki etkisi incelenmekte ve daimi akışla karşılaştırılmaktadır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
Anahtar kelimeler
temizleme işlemindeki parametreler, kir – yüzey ilişkisi, kir
Alıntı