Tekstil Endüstrisi Yardımcı Maddelerinden Lignin Sülfonik Asidin Arıtılabilirliği

dc.contributor.advisor Germirli Babuna, Fatoş tr_TR
dc.contributor.author Oruçtut, Nilgün tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T11:25:15Z
dc.date.available 2015-09-02T11:25:15Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Tekstil endüstrisi ülkemizde endüstriyel kirlenme kontrolü açısından en çok irdelenen sektörlerden bir tanesidir. Özellikle tekstil endüstrisi son işlemlerinde kullanılan bazı yardımcı maddeler hem düşük düzeyde biyolojik ayrışabilirlikleri nedeniyle arıtma tesislerinde sorun çıkartabilmekte ve çevrede birikime neden olmakta, hem de çeşitli organizmalar üzerinde toksik etki yapmaktadır. Literatürde tekstil endüstrisinde kullanılan boyaların arıtılabilirliği hakkında birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen, kullanılan yardımcı kimyasallar ile ilgili çalışma çok azdır. Bu yüzden karşılaşılan olumsuz sonuçları öngörebilmek ve negatif etkileri azaltabilmek için yardımcı kimyasalların davranışlarının bilimsel olarak araştırılması gerekmektedir. Bu çerçevede, bu çalışmada tekstil endüstrisi son işlemlerinde yardımcı madde olarak kullanılan lignin sülfonik asidin ozonla kimyasal ön arıtılabilirliği ve sözü edilen ön arıtma işleminin biyolojik ayrışabilirlik üzerindeki etkileri incelenmiştir. Söz konusu amaç doğrultusunda, yardımcı madde eklenen tekstil banyosunu simule edebilmek için lignin sülfonik asit içeren örnek 1.5 g/l olacak şekilde hazırlanarak biyolojik arıtma öncesi inert içeriği incelenmiştir. Farklı ozon dozlarında ve farklı başlangıç pH’larında ön ozonlama yapılarak optimum koşul seçilmiştir. Sentetik olarak hazırlanmış ve ön ozonlanmış örneklere Phaeodactylum tricornutum (diatom) mikroalg saf kültürü kullanılarak toksisite testi uygulanmıştır. Ön ozonlama sonrası inert fraksiyondaki değişim inert KOİ deneyi ile belirlenmiştir. Son olarak, sentetik olarak hazırlanmış ve ön ozonlanmış örneklerin çeşitli moleküler ağırlık kesim boyutlarındaki KOİ dağılımları incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Textile industry is one of the most thoroughly investigated sectors in terms of industrial pollution control in our country. Specially certain additive materials used in the finishing processes of textile industry, cause problems in treatment systems and accumulate in the environment because of their very low biodegradability. These materials have toxic effects on certain organisms. Though many works have been found in the literature about the treatibility of dyes used in the textile industry however there has been little work about the chemicals used as auxiliary chemicals. Hence to emphasize and minimize the negative results obtained in such a literature search auxiliary chemicals need to be investigated scientifically. In line with above mentioned in this work chemical pretreatment with ozone and effect of this pretreatment on biological degradability characteristics were analyzed for lignin sulphonic acid which is used as an auxiliary chemical in the finishing processes of the textile industry. To achieve this aim the textile bath was simulated by preparing a 1.5 g/l sample containing lignin sulphonic acid and its nonbiodegradability was analyzed before biological treatment. Optimum conditions were selected after ozonation at different initial pHs’ and different ozone doses. Toxicity tests were carried out with the prepared synthetically and pre-ozonated sample on Phaeodactylum tricornutum (diatom) microalgae pure culture. After pre-ozonation the change in soluble inert fraction of COD was determined by inert COD test. As a last step the COD distribution of prepared synthetically and pre-ozonated samples were analyzed in different molecular weight cut-offs. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8943
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tekstil endüstrisi tr_TR
dc.subject Yardımcı madde tr_TR
dc.subject Lignin sülfonik asit tr_TR
dc.subject Ön ozonlama tr_TR
dc.subject İnert KOİ tr_TR
dc.subject Toksisite tr_TR
dc.subject Moleküler ağırlık kesim boyutu tr_TR
dc.subject Textile industy en_US
dc.subject Auxiliary chemical en_US
dc.subject Lignin sulphonic acid en_US
dc.subject Pre-ozonation en_US
dc.subject Inert COD en_US
dc.subject Toxicity en_US
dc.subject Moleculer weight cut-off en_US
dc.title Tekstil Endüstrisi Yardımcı Maddelerinden Lignin Sülfonik Asidin Arıtılabilirliği tr_TR
dc.title.alternative Treatability Of Lignin Sulphonic Acid In Textile Industry en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3721.pdf
Boyut:
782.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama