Katı Yalıtkanlardaki Elektriksel Zorlanmalar Ve Ömür Saptaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İlhan, Suat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, epoksi reçineden imal edilmiş, birbirinin aynı deney numuneleri üzerine yapılan kısmi boşalma temelli hızlandırılmış yaşlanma deneyleri üzerinde durulmuştur. Uygulanan gerilimlerin genlikleri ve etki süreleri değiştirilerek ölçümler tekrarlanmıştır. Belirli bir değerden daha yüksek kısmi boşalma gösteren deney numunelerine ait yaşlanma deney verileri bazı teknik problemler nedeniyle henüz tam olarak elde edilememiştir. Bu nedenle, örnek deney verileri üzerine yapılan istatistiksel veri analizi üzerinde durulmuştur. Örnek deney verilerini temsilen Lognormal olasılık dağılımı kullanılmış ve hızlandırılmış deney verilerinden deney numunelerine ait normal çalışma koşullarındaki ömürleri tayin etmek için Eksi Üs Modeli kullanılmıştır. Model parametrelerinin hesaplanması için En Küçük Kareler Yöntemi kullanılmış ve deney numunelerine ait ömürler belirli güven aralıkları içerisinde hesaplanmıştır.
In this thesis, accelerated ageing tests on apparently identical epoxy resin test specimens based on partial discharge measurements were introduced. Partial discharge tests were repeated for different voltage levels and exposure times. A complete ageing test data could not be obtained for the test specimens because of some technical problems. Therefore, statistical data analysis was conducted for hypothetical test data. Lognormal probability distribution was used in order to represent the sample test result and Inverse Power Model was held to predict the life under normal operating conditions from accelerated ageing test data. Model parameters were calculated with the help of least square method and lifetimes for test specimens were obtained in some confidence intervals.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Hızlamdırılmış Yaşlanma Deneyi, Kısmi Boşalma, İstatistiksel Veri Analizi, En Küçük Kareler Yöntemi., Accelerated Ageing Test, Partial Discharge, Statistical Data Analysis, Least Square Method.
Alıntı