Eşit Kesitli Kanal İçinde Açılı Presleme/ekstrüzyon Yoluyla Şiddetli Plastik Deformasyon

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Isık, Ali Evren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son on yılda, aşırı plastik deformasyona maruz kalan malzemelerin teknolojisi ve bilimi büyük bir evrime uğramıştır. Bu zaman diliminde görülen önemli gelişmeler, nano yapılı malzemeleri, Malzeme Biliminin bir dalı haline getirmiştir. SPD, hacimli nano malzemelerin üretiminde geleceği parlak bir metod olarak ortaya çıkmakta, bunu da geleneksel metal ve alaşımların tanelerini mikron-altı ve nano seviyelere düşürerek elde etmektedir. Malzemelerde aşırı plastik deformasyon metodunu uygulamak amacı ile özel metodlar denenmektedir. Tüm bu metodlardan eşit kesitli kanal içinde açılı presleme/ekstrüzyon (ECAP/ECAE) tekniği, herhangi bir artık porozite içermeyen hacimli, ultra-ince taneli malzeme üretime yeteneği ile diğer SPD tekniklerine göre üstünlük sağlamıştır. Bu metodla malzemelerin boyutlarında hiçbir değişiklik olmaz. Bu çalışmanın amacı, ECAP tekniğinin anlaşılması, bağlı olduğu parametrelerin belirlenmesi ve süperplastikliğe ulaşabilme yeteneğidir.
The science and the technology of materials subject to severe plastic deformation (SPD) has evolved largely during the past decade. In this period has seen an important development drastically changed the status of nanostructured materials as a branch of Material Science. SPD has emerged as a promising method for producing bulk nanomaterials by refining the grains of conventional metal alloys to be submicrocrystalline or nanocrystalline. Special methods are developed to apply SPD to metallic materials. Among these methods, ECAP/ECAE prosess has advantages with the capability of producing large, free of any porosity, fully-dense samples having ultra fine grain size in sub-micrometer or nanometer range. The objective of the present study are to understand the ECAP/ECAE method, its parameters and to achieve the superplastic forming capability through ECAP/ECAE.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Nanoteknoloji, Ultra ince tane boyutu, Plastik deformasyon, Nanotechnology, Ultra fine grain size, Plastic deformation
Alıntı