Binaların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı

dc.contributor.advisor Altan, Melike tr_TR
dc.contributor.author Kömür, Mahmut tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2016-01-18T13:20:07Z
dc.date.available 2016-01-18T13:20:07Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, bulanık mantığın deprem hasarı gören binalardaki hasarın tespiti ve mevcut binaların depreme karşı güvenliği konusundaki yeri incelenmiştir. Deprem sonrası hasar görmüş yapıda deprem hasarının tespitinde kullanılan katlar arası kalıcı yerdeğiştirme ve karakteristik beton basınç dayanımının hasar tespitine etkisi daha gerçekçi olan bulanık mantık yaklaşımı ile ele alınmıştır. Sonuçlar irdelendiğinde klasik mantığın keskin ve tavizsiz sınırlarına kıyasla, bulanık mantığın insan düşünüş ve yargısına daha uygun sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada, bulanık mantık Sismik İndeks Yöntemi ndeki bodrum kat düzensizliği, kat yüksekliği farklılıklarının oluşturduğu düzensizlik, komşu katlar arası rijitlik düzensizliği (yumuşak kat), komşu katlar arası dayanım düzensizliği (zayıf kat) ve çıkmalı binalarda görülen çıkma kat düzensizliğine uygulanmış ve Gi değerleri bulanık mantık ile bulunmuştur. Bundan başka, Deprem Performans İndeksi IS değerleri bulanık mantık ile hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, bulanık mantık çözümünün geleneksel ve klasik çözümün keskin geçişlerini yumuşattığı, belli bir esneklik kazandırdığı ve bu durumun daha güvenilir sonuçların elde edilmesine yardımcı olduğu görülmektedir. Mevcut yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi amacıyla, yazar tarafından ülkemizde sık karşılaşılan çıkmalı binalar ile plan ve kesitte görülen burulma düzensizliği, döşeme süreksizliği, çıkıntı düzensizliği, zayıf kat ve düşeyde süreksizlik gibi düzensizlik durumlarının eklenmesi ile genişletilmiş Japon Sismik İndeks Yöntemi esaslı, C programlama dili ile kodlanmış bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, state of art of damage assessment of seismic damaged buildings and seismic safety evaluation of existing buildings have been studied by using fuzzy logic. The effect to damage assessment of permanent interstory displacements and characteristic concrete compression strength which have substantial effects on the extent of seismic damage of buildings, have been taken into consideration by using the fuzzy logic approach. When the results are scrutinized, it has been observed that the fuzzy logic compared with the conventional logic having crisp and nonconcession boundary has given more convenient results to human thinking and judgement. Furthermore, the fuzzy logic has applied to include the effects of basement irregularity, irregularity from different story height, stiffness irregularity between adjacent stories (soft story), strength irregularity between adjacent stories (weak story), and irregularity from story with projection which are involved in the Seismic Index Method and Gi values have been obtained by using the fuzzy logic. Besides, Seismic Performance Index IS values have been analized by using fuzzy logic. The inspection of the results yields that the fuzzy logic solution has softened and it has clearly gained flexibility as to sharp passing of conventional solution. Furthermore, it is observed that this situation gives more reliable results. For seismic safety evaluation of existing buildings, a computer program is developed by the author in C computer programming language based on Japan Seismic Index Method by adding the effects of structural irregularities. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12077
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Deprem Hasarlı Binalar tr_TR
dc.subject Hasar Tespiti tr_TR
dc.subject Deprem Güvenliği tr_TR
dc.subject Bulanık Mantık tr_TR
dc.subject Seismic Damaged Buildings en_US
dc.subject Damage Assessment en_US
dc.subject Seismic Safety Evaluation en_US
dc.subject Fuzzy Logic en_US
dc.title Binaların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı tr_TR
dc.title.alternative Fuzzy Logic Approach For Seismic Safety Evaluation Of Buildings en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2373.pdf
Boyut:
255.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama