Punta Kaynağı Ve Perçin Bağlantılarının Mukavemetlerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Durdu, Merve Eda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada punta kaynağı ve perçin bağlantısı yöntemleri bilgisayar ortamında yaratılan modeller üzerinde incelenmiş, sonlu eleman analizi yöntemi kullanılarak yaratılan modeller çözdürülmüş, gerekli mukavemet hesapları yapılmış ve iki bağlantının mukavemet değerleri karşılaştırılmıştır. Yapılan modellemelerin analizi sonucunda bulunan değerler literatürdeki değerler ve daha önce yapılan deney sonuçları ile karşılaştırılmış ve her iki bağlantının zayıf ve kuvvetli yönleri irdelenmiştir. Bu sayede belirli yükleme koşulları altında kullanılması gereken birleştirme yöntemi saptanmaya çalışılmıştır.
In this thesis; first of the correct and most reliable spot weld and rivet models are chosen and then a geometry is chosen for each model and at last the models are solved by using FEM and the results are analyzed. So the stress values of spot welding and riveting are compared. A long research was made for this thesis and the previous works were studied. The suitable models were chosen and all models are transferred to the suitable FEM program. I-DEAS, HyperMesh and SolidWorks were used for drawing, meshing, loading, solving and analyzing. Each model is solved for the same loading conditions and the datas is compared to not only each others, but also the datas that was obtained previous empirical works. As a result, a decision is tried to make about which joining method is more efiicient to use.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Punta kaynağı, Perçin bağlantısı, Sonlu elemanlar, Gerilme analizi, Spot Weld, Riveting, Finite Elements, Stress Analysis
Alıntı