Uzman sisteme dayalı üretim sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Demiray, H. Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
 Sanayi devriminin başladığı günlerde üretim tek tek yapılmaktaydı. Ancak günümüzde 4 ana kümede toplayabileceğimiz şekilde yapılmaktadır. 1. Sürekli Akan Süreç Tipi Üretim (Continous-Flow Proseses) 2. Tek Tek Parçaların Toplu Üretimi (Mass Production of discrete Products) 3. Partiler Halinde Yapılan Aralıklı Üretim (Batch Production) 4. Proje Tipi Üretim (Jop Shop Production) Üretimin akışı içinde, üretim araçlarının yeniden düzenlenebilme imkanı olduğu için, 'Partiler Halinde Yapılan Aralıklı Üretim Yöntemi' tez çalışmasına hedef seçilmiştir. Partiler halinde yapılan aralıklı üretim otomasyonunda bilinen klasik üretim yöntemleri ile yapılan çalışmaların sonucunda, üretim ortamında oluşan kuyrukların ve beklemelerin azaltılması için geliştirilen USDUS yöntemiyle, üretim araçlarıyla operatörler arasında bir köprü kurulmaya çalışılmış ve bir simülasyon ile de, sorunun nasıl çözümlendiği gösterilmiştir. Hedef, bilgisayar mühendisliği gözü ile, üretim ortamının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. Tezin 1. bölümünde, bu tez çalışması ile önerilen yeni yöntemin; "Uzman Sisteme Dayalı Üretim Sistemi : USDUS" ana hatları tamnlmışur. USDUS yönteminde, statik olarak planlaması yapılmış bir üretim ortamının, sürekli izlenerek dinamik olarak yeniden planlanması sağlanmaktadır. Aynı bölümde, yakın konularda yapılan diğer çalışmalar tanıtılmıştır. Ayrıca, USDUS'un katkıları açıklanmıştır. 2. Bölümde, önerilen yöntemle ilgili kuramsal çalışmalara yer verilmiştir. Bu bölümde, uzman(expert) sistemlerin genel bir tanıtımı yapılarak, tezde kullanılan uzman sistem yöntemi anlatılmış ve ayrıntıları 3. bölümde verilen uzman sistem algoritmasının oluşturulmasına zemin hazırlanmıştır. 3. Bölüm, bu tez ile önerilen USDUS yönteminin uygulamasına ayrılmıştır. Yöntemin, en iyi uygulanabileceği üretim ortamı örneği olarak, konfeksiyon fabrikası seçilmiştir. Daha sonra, bir konfeksiyon üretiminin ana hatları incelenmiş ve USDUS yönteminin uygulanmasına geçilmiştir. Yöntemin denenmesi amacıyla geliştirilen yazılım paketi ve simülasyon paketi kullanılarak, önerilen yöntemin doğruluğu gösterilmiştir. 4. Bölüm, bu çalışma için geliştirilmiş bulunan yazılım paketinin teknik yönünün tanıtımına ayrılmış olup, ayrıca üretim ortamının simülasyonlan sonucu elde edilen grafiklerle, önerilen USDUS 'nin üretim ortamına sağladığı üstünlükler gösterilmiştir. 5. Bölüm sonuç ve önerilere ayrılmıştır.
Production Technologies From The Past To The Present Beginning with individual handicrafts hundred's of years ago, the production was carried out later, first in workshops then in the plants. Due to restricted transport and communication technologies and facilities in many countries, in the past the manufactured goods were for local consumption only. But there is a hard competition for the manufacturers now as these facilities have become available. To be able to stand to this hard competition the manufactures must produce quality goods at cheaper prices and these goods must satisfy the requirements of the consumers. Thus, a product must provide the following conditions in the present in order to be able to compete with its competitors in the world markets:. The goods must be up to date. To provide this, it should be manufactured fast and be presented into the markets before its competitors.. The goods must be satisfy the requirements of different customers, hence production should be flexible.. There should be a variety of the goods.. The goods must be competitive on the prices, even if it is manufactured in small lots.. The goods should keep its actuality (small or no stock).. The raw material needed by the production should be on a minimum level, so that it does not cause any stop in the production.. First of all 'A Production of Quality and Standard Conformity', must be achieved. The conditions above require the manufacturers to develop and to use new and up to date technologies. As an example: it was not a loss, in the past, to manufacture goods in a workshop or in a factory with more than the requirements of the customers; it was a profitable investment for the manufacturers. But at the present time it is running just contrary due to a hard competition. The question also, should we manufacture as much as we sell or should we sell as much as we manufacture shows clearly that the production capacity depends on the market conditions, on the cost price and on the quality assurance.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
Anahtar kelimeler
Uzman sistemler, Üretim sistemleri, Expert systems, Production systems
Alıntı