Wdm Ağlarda Yol Ve Dalgaboyu Atama İçin Bir Genetik Algoritma/sezgisel Yöntem Melez Tekniği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Talay, A. Çağatay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, optik ağlarda yol ve dalgaboyu atama ele alınmaktadır. Önerilen sezgisel yöntemler makul zaman kısıtları içerisinde iyi sonuçlar üretmelerine rağmen, pratik hayatta uygulanabilirlikleri sınırlı ölçülerde kalmaktadır. Bu çalışmada ise başarılı sezgisel yöntemlerle, genetik algoritmaları birleştirerek çözüme ulaşmaya çalışmaktır. Çalışmada iki farklı uygunluk fonksiyonu (verimlilik yargısı) kullanılmıştır. Bunlardan birincisi ağın kullanması gereken minimum dalgaboyu sayısına, diğeri ise basitleştirilmiş bir ağ maliyet modeline dayanmaktadır. Önerilen yaklaşımda ağların nesneye dayalı temsiline yer verilmiş ve dört operatör kullanılmıştır: adaptif yol mutasyonu, çaprazlama, tekrar yol atama, ve değiştir. Önerilen teknikle elde edilen sonuçlar, daha önce önerilmiş olan bazı sezgisel yöntemlerin sonuçlarıyla karşılaştırılarak başarımının daha iyi olduğu görülmüştür.
The routing and wavelength assignment (RWA) problem which is known to be NP-hard, in all-optical transport networks is considered. The present literature on this topic contains a lot of heuristics that produce good solutions in some amount of time. These heuristics, however, have limited applicability because they have a number of fundamental problems including high time complexity, and lack of scalability with respect to optimal solutions. We propose a hybrid genetic algorithm/heuristic based algorithm. A cost model is adopted that incorporates a dependency on link wavelength requirements. The hybrid algorithm presented uses an object-oriented representation of networks, and incorporates four operators: semi-adaptive path mutation, single-point crossover, reroute, and shift-out. Experimental results of the test networks make clear that, when the network cost depends on heavily wavelength assignment, our GA/Heuristic hybrid approach provides promising results compared to recent wavelength assignment heuristics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
WDM, RWA, Genetik Algoritmalar, WDM, RWA, Genetic Algorithms Elements
Alıntı