Farksal Akım Taşıyıcı (fdccıı) İle Üniversal Aktif-rc Filtre Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gür, Fethi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yakın bir zamanda tanıtılan Farksal Akım Taşıyıcı (FDCCII) elemanı kimi devre uygulamalarında kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı FDCCII elemanının üniversal aktif-RC filtre tasarımında yeni olanaklar sağlayacak kullanışlı bir eleman olduğunu göstermektir. Bu amaçla çalışmada kullanılan tasarım yöntemleri: işaret akış diyagramlarına dayanan yöntem, birinci dereceden tüm geçiren filtre tabanlı yöntem ve endüktans benzetimine dayanan yöntem olarak sıralanabilir. Birinci dereceden tüm geçiren filtre tabanlı yöntemin tasarım adımlarını oluşturmak için literatürde yer alan eviren ikinci kuşak akım taşıyıcı (ICCII) tabanlı üniversal filtrenin analizi yapılarak bir devre modeli oluşturulmuştur. Endüktans benzetimine dayanan yöntemde ele alınan üniversal pasif filtreler bazı dönüşümlerle elde edilmiştir. Böylece düşük pasif duyarlıklara sahip, hem gerilim modlu, hem akım modlu, tek girişli üç çıkışlı ve üç girişli tek çıkışlı üniversal aktif-RC filtreler tasarlanmıştır. Tasarlanan devrelerin SPICE programı ile benzetimi yapılarak başarımı gösterilmiştir.
Recently, a new active element, Fully Differential Current Conveyor (FDCCII) has been presented in the literature. The purpose of this work is to illustrate the usefullness of this active element in realising universal active-RC filters. To this end, three basic design methods are used: Signal flow graph method, first order allpass sections based method and the method based on the inductance simulation. To construct the design steps of the first order allpass sections based method, a proposed inverting current conveyor (ICCII) based filter was analysed and a circuit model was obtained. In the method based on the inductance simulation, passive filter models were constructed using some transformations. In this way, single input triple output and triple input single output type filters which have low sensitivity are designed in current mode and voltage mode. Simulations are also performed with SPICE program to exhibit the performance of the filters.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Üniversal filtre, Aktif-RC devre sentezi, Farksal akım taşıyıcı, FDCCII, İşaret akış diyagramı, Birinci dereceden tüm geçiren filtre, Endüktans benzetimi, Universal filter, Active-RC network synthesis, Fully Differential Current Conveyor, FDCCII, Signal flow graph, First order allpass filter, Inductance simulation
Alıntı