Hazır Kalıplama Pestil Kompozitlerin Mekanik Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-02-12
Yazarlar
Ünal, Mehmet Akif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmada, malzeme özellikleri ve modelleme ile ilgili hedefler doğrultusunda, araçlarda özellikle dış yüzeylerde kullanılan ve kullanımı değişik alanlara kayan SMC kompozitlerin mekanik karakterizasyonunun yapılarak, dizayn için optimum malzeme datasının elde edilmesi hedeflenmiştir. Seçilen SMC çeşidi üzerinde, termal yaşlanma, mekanik testler ve yorulma deneyleri yapılarak bu veriler yorumlanmış ve SMC'nin dizayn ve kullanım koşullarında ömür öngörüsünü belirleyecek malzeme dataları elde edilmiştir.
In this study, 25% glass fiber reinforced, unsaturated polyester matrix, sheet moulding compound composite sample plates were characterized. Samples were taken perpendicular to the manufacturing direction and parallel the direction of manufacturing and compared. Density test, thermal aging test, tensile test, three-point bending test, Izod impact test and axial fatigue test were performed on flat plate samples that were 25% chopped glass fiber reinforced unsaturated polyester SMC composite. Mechanical properties to predict complete life time (fatigue) and the required design parameters for use were identified in this study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Yorulma, Hafifletme, Kompozit, Fatigue, Weight Reduction, Composite
Alıntı