Burulma Düzensiziliği Bulunan Çok Katlı Yapıların Deprem Yönetmeliği Açısından İrdelenmesi

dc.contributor.advisor Orakdöğen, Engin tr_TR
dc.contributor.author Özşentürk, Özgü tr_TR
dc.contributor.department Deprem Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Earthquake Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T07:49:49Z
dc.date.available 2015-09-02T07:49:49Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, burulma düzensizliğine sahip süneklik düzeyi karma olan çok katlı perdeli çerçeve türü yapıların eşdeğer deprem yükü ve mod birleştirme yöntemlerine göre analizi yapılmıştır.Bu analizler sonucunda bulunan iç kuvvetler karşılaştırılarak elde edilen sonuçlar deprem yönetmeliğine göre irdelenmiştir.Tüm örnekler öncelikle eşdeğer deprem yükü yöntemine göre hesaplanmış ve hesaba esas alınacak taşıyıcı sistem davranış katsayısı belirlenmiştir.Daha sonra burulma düzensizliği ile ilgili yönetmelik koşulları altında burulma düzensizliği katsayıları elde edilmiş ve ek dış merkezlikler bu katsayı ile çarpılarak büyütülmüştür.Arttırılmış ek dış merkezliklere göre burulma kütlesiz, burulma kütleli ve kütlelerin kolon başlarında toplandığı durum için yapılan analiz sonucunda bulunan iç kuvvetlerdeki değişim incelenmiştir.Bu sonuçlar karşılaştırıldığında, yönetmelikte öngörülen eşdeğer deprem yükü yöntemi ve burulma kütlesiz dinamik analize göre diğer analiz yöntemlerinde bulunan iç kuvvetlerin daha elverişsiz olduğu görülmüştür.Bunun nedeni, eşdeğer deprem yükü yönteminde ve burulma kütlesiz dinamik analizde, burulma modunun katkısının hesaba dahil edilmemesidir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the multi-story structures which has torsional irregularity are analyzed by equivalent seismic load and mode-superposition methods. These structures are in wall-frame type and they also has mixed ductility level. After the analysis, the end forces are compared and the results are examined by relying on the earthquake code. Firstly, all structures are calculated by equivalent seismic load method and system behaviour coefficients are defined. Then torsional irregularity coefficients are also defined due to the torsional irregularity rules of earthquake code. These supplement outer centre values are multiplied by these coefficients. By using these increased values, dynamic analysis of without torsional mass, including torsional mass and masses assembled at the top of columns positions are done. Changing of interior forces are examined. After comparing these results, interior forces of including torsional mass and masses assembled at the top of columns positions are more unsufficient than equivalent seismic load method and dynamic analysis of without torsional mass position. Neglecting the effect of torsional mode in dynamic analysing of without torsional mass position and equivalent seismic load method is the reason of this. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8740
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Çok katlı yapı tr_TR
dc.subject Burulma Düzensizliği tr_TR
dc.subject Deprem Yönetmeliğİ tr_TR
dc.subject Burulma kütlesiz tr_TR
dc.subject Burulma kütleli tr_TR
dc.subject Multi-storey RC building en_US
dc.subject Torsional Irregularity en_US
dc.subject Turkısh seismic code en_US
dc.subject With torsional mass en_US
dc.subject Without torsional mass en_US
dc.title Burulma Düzensiziliği Bulunan Çok Katlı Yapıların Deprem Yönetmeliği Açısından İrdelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examining Torsional Irregularity Of Multi-story Structures According To The Code en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2889.pdf
Boyut:
1.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama