Systematization For Harmonic Practices In Selpe Technique

thumbnail.default.alt
Tarih
2020
Yazarlar
Baysal, Ahmet Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This study aims to identify the musical texture of traditional and contemporary Şelpe music, to present a new system to analyze the multipart musical creation of Saz/Bağlama using the Şelpe technique, and to provide practical performance symbols for Şelpe players. This study also aims to demonstrate structures of vertical textures, such as chords and their finger positioning on Saz/Bağlama's fretboard. In this systemization, the matrix diagrams of mathematics are used to display the coordinates of any kind of chords and their finger positioning on the fretboard. The features of the Matrix system in this systematization are quite different from the Matrix arrays of mathematics. The structure of this systemization is thoroughly explained, tested and presented by samplings such as analyses, arrangements, compositions, notations, figures, and tables. The multi-purpose aspect of this systemization was especially emphasized by showing samples of analyses, compositions, and musical accompaniments
Bu çalışmada; geleneksel ve modern Şelpe tekniği ile ortaya konulan müziğin müziksel dokusunu tanımlamak ve Şelpe tekniğinin kullanıldığı Saz/Bağlama'nın çoksesli müzik üretimlerini analiz etmek üzere, dikey müzik dokularını ve bu dokuyu oluşturan akor gibi yapıların sap üzerinde el pozisyonlamasını gösteren bir sistem sunmak amaçlanmıştır. Temelde herhangi bir tür akorun ve onun sap üzerinde el pozisyonlamasını göstermek üzere oluşturulan bu sistematizasyonda matematikte kullanılan matris kodlaması kullanılmıştır. Oluşturulan sistem, analiz, aranje ve kompozisyon çalışmaları, notasyonlar, figür ve tablolar gibi birçok örneklemle detaylı bir şekilde sunulmuş ve sistematizasyon tüm yapısı ile ortaya konulmuştur. Özellikle de, oluşturulan bu sistematizasyonun çok amaçlı bir şekilde kullanılabilirliği birçok analiz, kompozisyon ve eşlikleme örnekleri ile sergilenerek vurgulanmıştır.
Açıklama
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2020
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
Anahtar kelimeler
Music, Bağlama, Müzik, Bağlama
Alıntı