X-band Uygulamaları İçin Dielektrik Rezonatörlü Osilatör

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kızılbey, Oğuzhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yüksüz durumda 15000 değer katsayısına sahip bir dielektrik rezonatör ve yüksek elektron hareket yetenekli transistör olan FHX13LG kullanılarak, dielektrik rezonatörlü osilatör (DRO) tasarlanacaktır. Osilatörün çalışma frekansı 7.7 GHz mertebesinde olacaktır. Dielektrik rezonatörlü osilatörler, rezonatörün yüksek değer katsayısı nedeniyle ortaya çıkan düşük evre gürültüleri, küçük hacimleri, sıcaklığa karşı frekans kararlılıkları, diğer devreler ile kolay bütünleşebilmeleri, basit yapıları ve dayanıklılıkları nedeniyle tercih edilmektedirler. Gerçekleme konusunda öngörüleri artırabilmek amacıyla, yüksek frekans uygulamalarında başarılı sonuçlar üretebilen bir yazılım olan Mikrodalga Ofis kullanılmıştır. Mikrodalga Ofis; şema özelliği ile elektromanyetik yapıları, yazılımın gelişmiş model desteği ile tasarlamaya ve devre kartlarının hazırlanmasına olanak sağlayan bir tasarım programıdır.
In this study, by using a dielectric resonator has unloaded quality factor 15000 and high electron mobility transistor FHX13LG; a dielectric resonator oscillator (DRO) will be designed. Oscillation frequency of DRO will be planned about 7.7 GHz. The DROs are characterized by low phase noise because of high quality factor of dielectric resonator, compact size, frequency stability with temperature, ease integration with other hybrid MIC circuitries, simple construction and the ability to with stand harsh environments. To achieve implementation of DRO successfully, a design software which can produce very successful results called Microwaves Office has been used. Microwave Office enables you to design circuits composed of schematics and electromagnetic (EM) structures from an extensive electrical model database, and then generate layout representations of these designs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Dielektrik Rezonatör, DRO, Mikrodalga Ofis, Dielectric Resonator, DRO, Microwave Office
Alıntı