Elektrik Elektronik Atıklardan Metal Ve Plastik Veri Kazanımının Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelik, Cemil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada elektronik atıklardan metal ve plastik gibi, ikincil hammadde olarak kullanılabilecek ürünlerin geri kazanımı araştırılmış ve ekonomik bir cevher hazırlama prosesi geliştirilmiştir. Deney numunesi olarak Almanya’nın Aachen kentinde elektronik atık ticareti yapan özel bir şirketten alınan eski bilgisayar parçaları kullanılmıştır. Geliştirilen proseste ana olarak kesme, selektif boyut küçültme, manyetik ayırma, ağırlığa göre ayırma, elektrostatik ayırma ve elektrik iletkenliğine göre ayırma işlemleri yer almaktadır. Kesici ve çekiçli kırıcı yardımıyla boyutu küçültülen malzeme, manyetik ayırıcı ve havalı masa ile zenginleştirilmiştir. Elde edilen ürünlerin kalitesinin arttırılması için girdap akımları ayırıcısı, elektrostatik ayırıcı ve havalı ayırıcı ile deneyler yapılmıştır. Ürün analizleri elle ayıklama yöntemiyle yapılmıştır ve malzeme balans tabloları hazırlanmıştır. Deneyler sonucunda %95’in üzerinde saflıkta ürünler elde edilmiştir.
In this study recycling of waste electrical and electronic equipments (WEEE) are investigated. Recovery of the second raw materials, like metals and plastics, is aimed and a simple mechanical recycling process is developed. The samples are supplied by an electronic scrap trade company which is located in Aachen/Germany. Obsolete computers are used as the main material for the experiments. The recycling process in this thesis consists of cutting, selective size reduction, magnetic separation, gravity separation, air classification, electrostatic separation and eddy current (electrical conductivity) separation. For an effective size reduction, the material is treated first by a cutting mill and a hammer mill. Then the obtained material is processed in magnetic separator and air table. Additionally, further experiments are perfomed in order to improve the quality of the separated product by eddy current separator, electrostatic separator and air seperator. Hand picking method is used for product analysis and the mass balance tables are prepared on every step accordingly. This process enables to get products with purity of over 95%.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Elektrik elektronik atık, metal, plastik, cevher hazırlama, proses, Electrical and Elecrtonic Waste, Metal, Plastic, Prosessing
Alıntı