Türkiye'de insan kaynakları yönetim birimlerinin yapılanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
İnkaya, Zafer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez, toplam çözüm anlayışı çerçevesinde oluşturulabilecek bütünleşik bir "insan Kaynaklan Yönetimi" biriminin yapılandırılması konusunda öneriler getirmek yolu ile Türkiye'deki kuruluşlarda insan kaynakları yönetiminin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Tezde ilk olarak, dünyada ve Türkiye'de konu ile ilgili çalışmaların teorik ve uygulama bazında evrimleri incelenmiş ve bazı ülkeler ile Avrupa Topluluğu'nda halen yürürlükte olan uygulamalar açıklanmıştır. Daha sonra, organizasyon teorileri ve insan kaynakları yönetim bilimi çerçevesinde, ilgili literatürden ve mevcut uygulamalardan da yararlanılarak İnsan Kaynakları Yönetimi adı altında toplanabilecek tüm işlevler tanımlanmış ve kısaca açıklanmıştır. Konu ile ilgili olarak sektörde çalışan ve konusunda söz sahibi olan kişiler ile yapılan bir dizi görüşmeden sonra da ülkemizdeki sorunlar, sebepleri ve insan kaynakları yönetimi birimlerinden genel olarak beklenen faaliyetler belirlenmiştir. Son olarak da, şimdiye kadar konu ile ilgili yayınlanan teorik çalışmalardan ve sektörde fiilen edinilen deneyimlerden faydalanılarak genel amaçlı ve tam teşeküllü bir insan kaynaklan yapılanmasının organizasyon içinde bulunması gereken yeri, diğer birimler ile ilişkileri, süreçleri ve görev tanımları ile ilgili sistematik bir çözüm getirilmeye çalışılmıştır.
 This study has been accomplished for the purpose of contributing to the development of human resources management concepts in Turkish organisations by proposing a systems approach aiming for a total solution. The study first examines the evolution of strategic Human Resources Management around the world and in Turkey together with the current implementations in some specific countries and the European Community. Second, the functions that are considered under the scope of Human Resources Management are defined and briefliy described by making use of the current organisational and human resources management theories together with current implementations and literature. Current systems' problems and expectations from a typical HRM unit in Turkish organisations have then been identified after completing interviews with the respected human resource management experts and/or managers actively participating in the operations. Finally, based on the theoretical exercises and actual experience gained in the Turkish business environment; a general purpose, full function Human Resources Management Unit has been designed as a prototype specifying the place of the unit in the whole organisation, its relations with other organisational units, related procedures and job descriptions.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Yönetim, İnsan kaynakları, Management, Human resources
Alıntı