Candu 6 Nükleer Güç Santralinin Ekserji Analizi

dc.contributor.advisor Durmayaz, Ahmet tr_TR
dc.contributor.author Ünsal, Volkan tr_TR
dc.contributor.department Enerji Bilim ve Teknoloji tr_TR
dc.contributor.department Energy Sciences and Technologies en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-27T12:22:26Z
dc.date.available 2017-01-27T12:22:26Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, CANDU 6 Nükleer Güç Santralinin (NGS) basitleştirilmiş bir termodinamik analiz modeli, Cycle-Tempo 5.0 termodinamik analiz programında oluşturulmuştur. Bu model ve seçilen referans çevre koşulları kullanılarak yapılan termodinamik analiz ile tesisin bileşenlerindeki ekserji yıkımları veya kayıpları (tersinmezlikler) araştırılmıştır. Nükleer Güç Santrallerinin ekserji analizi amacıyla daha önce yapılmış olan ve literatürde yer alan BWR ve PWR Nükleer Güç Santralleri ile, 540 MWe güce sahip (600 MWe serisinde yer alan) CANDU PHWR tipi Pickering Nükleer Güç Santrali ekserji analizlerine, bu tez çalışmasıyla 700 MWe serisinde yer alan CANDU 6 NGS'nin ekserji analizi gerçekleştirilerek katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada oluşturulan Cycle-Tempo 5.0 modeli ile CANDU 6 NGS'nin borularındaki akışkanın termodinamik özelikleri, toplam enerji ve ekserji akış hızları, santralin bileşenlerinin verimlilikleri, enerji ve ekserji değerleri, pompalara ve ısı değiştiricilerine ilişkin veriler elde edilmiş, bu sonuçlar muhakeme edilerek, santralde ekserji kayıplarının yerleri ve büyüklükleri ile en çok ekserji kayıplarının ortaya çıktığı bileşenler saptanmıştır. Termodinamiğin 1. yasasına dayalı enerji analizine göre enerjinin en fazla yoğuşturucuda kaybedildiği belirlenmektedir. Oysa ki Termodinamiğin 1. ve 2. yasalarının birlikte değerlendirilmesi ile bu tez çalışmasında gerçekleştirilen ekserji analizine göre, seçilen çevre şartları referans alınarak enerjinin yararlanılabilir kısmını içeren özel bir formu olarak kısaca tanımlanabilecek ekserjinin, tersinmezliklerin en büyük değere sahip olduğu reaktörde en fazla kaybedildiği, bunu ekserji kaybının büyüklüğü itibariyle sırasıyla türbinler, buhar üreteçleri ve yoğuşturucunun izlediği belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a simple thermodynamic analysis model for a CANDU 6 Nuclear Generating Station (NGS) has been developed by using the Cycle-Tempo 5.0 thermodynamic analysis program. Exergy destructions and losses (irreversibilites) in each plant component have been determined by using this model and the selected reference environmental conditions during this thermodynamic analysis. In this thesis, by performing the exergy analysis for a 700 MWe series CANDU 6 NGS, it is aimed to contribute to the exergy analyses of nuclear power plants (NPPs) that can be found in the literature for BWR and PWR NPPs and for the Pickering NGS, which is a 540-MWe (600 MWe series) CANDU PHWR NGS. As a result, this Cycle-Tempo 5.0 model has determined thermodynamic properties in pipes, total energy and exergy flow rates, component efficiencies, energy and exergy values, power and efficiency data for pumps, and heat transfer data for heat exchanging equipments of the CANDU 6 NGS. Results of this analysis have been evaluated to pinpoint the irreversibility in each component of this NGS and to address the component that has the maximum exergy loss. According to the energy analysis based on the first law of thermodynamics, it has been determined that the maximum energy loss takes place in the condenser. However, when the first and second laws of thermodynamics are evaluated together in the exergy analysis as it is done in this thesis, exergy, which can be defined as the useful part of energy for the predetermined reference environmental conditions, is mostly destructed in the reactor itself since it has the maximum irreversibility. Turbines, steam generators and condenser follow the reactor in the exergy destruction rank. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12792
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Enerji tr_TR
dc.subject Energy en_US
dc.title Candu 6 Nükleer Güç Santralinin Ekserji Analizi tr_TR
dc.title.alternative Exergy Analysis Of A Candu 6 Nuclear Generating Station en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
301061047.pdf
Boyut:
2.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama