Çok Çıkışlı Forward Çeviriciler İçin Yeni Bir Kontrol Yöntemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ertike, Şükrü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çok çıkışlı forward türü anahtarlamalı güç kaynakları için her bir çıkışın geniş bir yük aralığında birbirinden bağımsız olarak ve çok hassas bir şekilde regüle edilebildiği yeni bir kontrol yöntemi ve topoloji önerilmektedir. Önerilen çeviricinin yüksek performansta çalışması çıkışların sürekli ya da süreksiz akım kipinde bulunmalarından bağımsızdır. Önerilen yöntem n sayıda çıkışı olan bir forward çevirici için geliştirilmiştir. Çevirici n-çıkışlı olarak sürekli ve süreksiz akım kipinde çalışma durumları için modellenmiştir. Geliştirilen yöntem iki çıkışlı bir forward çeviriciye uygulanmış ve benzetim yolu ile doğrulanmıştır.
This work proposes a new control scheme and topology for precise and independent regulation of each output in multi-output forward converters with wide load variations. High performance operation of proposed converter is independent of continuous or discontinuous conduction mode operation of any output. Proposed method is developed for an n-output forward converter. n-output forward converter is modeled for both continuous and discontinuous conduction of operation. Developed method is applied to a two-output forward converter and is verified by simulations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Çok çıkışlı anahtarlamalı güç kaynakları, çapraz regülasyon, forward çeviriciler, forward çeviricilerin modellenmesi, multiple output switch mode power supplies cross regulation, forward converters, modeling of forward converters
Alıntı