Firma Dinamik Yeteneklerinin Rekabet Gücüne Katkısının Kaos Teorisi Bakış Açısı Altında Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-08-23
Yazarlar
Orhon, Orhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzün sermaye, mal ve hizmetin bir çok ülkede serbest hareket edebildiği küresel rekabet koşulları altında firmaların rekabetçiliği ilk öncelik halini almıştır. Literatürü incelediğimizde rekabet gücü üzerine yapılan araştırmalarda iki temel yaklaşım bulunduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi rekabetçi konumlanma iken bir diğeri kaynak temelli yaklaşımdır. Kaynak temelli yaklaşımın devamında ortaya çıkan dinamik yetenek kavramı, fırsat ya da tehdit için değişim ihtiyacının belirlenmesi, bu ihtiyaç için yanıtın formüle edilmesi ve yapılacakların uyarlanması kapasitesini içermektedir. Dinamik yeteneklerin rekabet gücü ile olan ilişkisinin anlaşılmasında ve yeni yaklaşımlar ortaya koyulmasında ise kaos teorisi bakış açısı ile konuya yaklaşılmasının faydalı olması beklenmektedir. Literatürdeki araştırmalar neticesinde şekillenen bu çalışmada “Dinamik Yetenekler” ile “Rekabet Gücü” arasındaki ilişkiyi ve “Kaos” ile “Dinamik Yetenekler” arasındaki ilişkiyi inceleyen bir model kurulmuştur. Kurulan modele ait verilerin toplanmasında ve toplanan verilen değerlendirilmesinde ise Vaka Analizi yöntemi kullanılmıştır. Çıkan sonuçların değerlendirilmesine yardımcı olması amacı ile de kaos, dinamik yetenekler ve rekabet gücü için indeks oluşturulmuştur. Araştırma göstermiştir ki organizasyonların kaotikliği, dinamik yetenekleri ve rekabet gücü arasında önemli bir etkileşim bulunmaktadır.
Firm’s competitiveness has become the first priority in today s capital, goods and services to be able to move freely in many countries under conditions of global competition. There are two main approaches on competitiveness literature. One of these approaches is competitive positioning and the other one is resource based view. The dynamic capability framework contains a richer description of features and factors than is contained in the resource based approach. For analytical purposes, dynamic capabilities can be disaggregated into the capacity to sense and shape opportunities and threats, to seize opportunities, and to maintain competitiveness through enhancing, combining, protecting, and when necessary, reconfiguring the business enterprise’s intangible and tangible assets. Chaos theory perspective can be useful for understanding the causes of the results obtained in earlier studies about dynamic capabilities’ impact on competitiveness and for placing of new approaches. According to the literature about “Dynamic Capability”, “Competitiveness” and “Chaos Theory”, this study searching two main relationships: “between dynamic capabilities and competitiveness and “between chaos and dynamic capabilities . Case Study method was used in the established model for the data collection and the evaluation of data. The index was created for chaos, dynamic capabilities and competitiveness in order to help evaluate the results. Research has shown that there is a significant interaction between the organizational chaos, dynamic capabilities and competitiveness.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
dinamik yetenekler, rekabet gücü, kaos teorisi, dynamic capabilities, competitiveness, chaos theory
Alıntı