Ürdündeki Yağiş Ve Kuraklık Şekilleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tarawneh, Qassem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Su kaynaklarının incelenmesi Ürdün için büyük önem arz etmekte. Çünkü bugün Ürdün’ün karşı karşıya kaldığı en büyük çevresel sıkıntı suyun yetersizliğidir. Ürdün-deki su kaynakları büyük değişiklikler gösteren yağış oranlarına bağlıdır. Bununla beraber nüfus oranındaki artışı paralel olarak suya olan ihtiyaç da önemli ölçüde artmaktadır. Bu çalışma, yağış oranını geçici süreyle ve yersel olarak analiz etmek suretiyle su kaynaklarının yerini bulmayı amaçlar. Bu amaçla, kullanılan bilimsel metotlar iklimsel ve çevresel çalışmalar çerçevesinde Ürdün’de ilk kez uygulanmaktadır. Bu çalışmanın ikinci amacı; kuru ve yaş periyotları coğrafi dağılımlarıyla birlikte inceleyerek, çevresel ve iklimsel etkileri bulmaktır. Bu çalışmada analiz için regresyon analizi, yarı variogram ve harmonik analizler metotları kullanılmıştır. Bunlara ek olarak kuraklık ve yağışın şiddeti, süresi ve frekansı analiz edildi. Yapılan çalışma Ürdün’deki su kaynakları için çok yararlı sonuçlar sağlamıştır. En son bölümde sonuçlar ve yeni tavsiyeler verilmiştir.
The study of water resources is considered to be of great important for Jordan. The great environmental challenge that Jordan faces today is the scarcity of water. Water resources in Jordan mainly depend on precipitation which is subject to great variability. Meanwhile, there is an observed population growth, so there is great demand for water. This study has objective, to stand on the situation of water resources by analyzing rainfall temporally and spatially. For this purpose, scientific methodologies are applied for the first time in Jordan in such climatic and environmental study. The second objective of this work is to study the environmental and climatic impacts by studying dry and wet spells with their geographical distribution. The thesis is divided into six chapters. The study used regression analysis for studying spatial distribution of rainfall. In addition the semivariogram technique is used to the regional dependency of rainfall phenomena. Harmonic analysis is used to study the precipitation climatology in Jordan. Drought is discussed as an environment and climatic impact of water resources. The study gives conclusion and recommendations in the light of the study.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
kuraklık, harmonik, semivaryogram, Ürdün, yağış, Jordan, drought, harmonic, Rainfall, semivariogram
Alıntı