İnsansı Robot Kolunun Optimizasyonu Ve Dinamik Analizi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2016-07-29
Yazarlar
Kaya, Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
daha sonra doldurulacaktır
daha sonra doldurulacaktır
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Mekatronik Mühendisliği, Mechatronics Engineering
Alıntı