Sakküler Anevrizmanın İki Boyutlu Sayısal Modellemesi-duvar Kayma Gerilmesi Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Mercan, Hatice
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmanın konusu sakküler anevrizmada kan akışının 2 boyutlu sayısal modellemesidir. Bu modelde akım fonksiyonu girdaplılık taşınım denklemleri ve Newtonyen bünye denklemi ile basitleştirilmiş sınır koşullar kullanılmıştır. Sayısal yöntem ve sınır koşulları literatürle doğrulanmıştır. Anevrizma gelişimi üç aşamada nabzın üç ayrı fazında incelenmiştir. Sistol zirvesi sırasında anevrizma boynunda maksimum kayma gerilmesi gözlemlenmiş ve bu bulgular literatürdeki benzer klinik ve sayısal çalışmalarla kıyaslanmıştır.
The aim of this study is to analyze the blood flow inside the intracranial aneurysm in 2 dimensions. The model considers stream function vorticity formulation with Newtonian constitutive relation with simplified boundary conditions. The boundary conditions and the numerical scheme are verified using results from the literature. The development of the aneurysm is investigated in three stages and for three phases of a pulse. The systole peak showed the maximum wall shear stress in the vicinity of the aneurysm neck. The observations of this study are discussed together with the relevant clinical and numerical literature.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı