Bacillus Subtilis’de Comk Ve Hpr Yazılma Faktörlerinin Bacabcde, Yvfı Ve Ywfh Genleri Üzerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-12-15
Yazarlar
Gün, Tüba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Quorum sensing mekanizması birçok bakteri tarafından, çeşitli bakteriyel davranışlar geliştirmek için kullanılan önemli bir mikroorganizmalar arası iletişim biçimidir. Bu bilgi doğrultusunda, Bacillus subtilis ,hücre yoğunluğuna bağlı olarak yönetilen sinyal ve düzenlenme mekanizmasını anlayabilmek için iyi bir örnektir. Bakteriler de örneğin besin yetersizliği gibi zor koşullara maruz kaldıklarında, canlı kalabilmek için, hücreler metabolizmalarının ve fizyolojilerinin yönünü, bu zor koşullarla başa çıkmak için değiştirirler. Yani, proteaz, amilaz gibi enzimleri kodlayan genlerin anlatımı eksponensiyal fazda bir çok düzenleyici protein tarafından baskılanır, bu proteinlere geçiş durumu düzenleyicileri adı verilir. Hpr en iyi karakterize edilmiş geçiş durumu düzenleyicilerinden biridir. Bacillus subtilis PY79 şuşunda basilisin üretimiyle ilgili genleri açığa çıkarmak için son zamanlarda yapılan Tn10 mutagenesis çalışmaları, transkripsiyonel düzenleyiciye benzeyen yvfI geninin (GntR ailesi) basilisin biyosenteziyle ilgisi olduğunu kanıtlamıştır.
Quorum sensing-regulatory mechanism is used by many bacterial species for establishing different bacterial behaviors. Bacillus subtilis is a good example in order to understand the signaling and regulation mechanism managed through a cell­density dependent manner. In B. subtilis, competence development is under the control of Quorum sensing regulatory pathway.In bacteria, cells redirect their metabolism and physiology to overcome hostile conditions just like the depletion of nutrients during transition to stationary phase. Most of the genes expressed during transition state are controlled by a group of regulatory proteins described as “transition state regulators”. Hpr (ScoC) is one of the best-characterized transition state regulator. Furthermore in order to elucidate whether if ComK and Hpr regulatory proteins exert their regulatory pattern directly or indirectly on yvfI, ywfH genes and bacABCDEywfG operon, gel retardation assays were also performed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
comK geni, hpr geni Bacillus subtilis, Quorum sensing, Kompetans gelişimi, sporulasyon, basilisin, comK gene, hpr gene Bacillus subtilis, Quorum sensing, Competence development, sporulation, bacilysin, EMSA, ComK protein, Hpr Protein
Alıntı